Zadbaj o samopoczucie psychiczne Twojego pracownika!

               Przedłużający się okres pandemii odbija się negatywnie zarówno na branżach szczególnie dotkniętych lockdownem (m.in. gastronomicznej czy fitness), jak i na samopoczuciu psychicznym zwykłych ludzi. Właśnie dlatego pracodawcy nie mierzą się już tylko z wyzwaniami pracy zdalnej czy koniecznością przeniesienia swojej działalności do strefy online, ale też z całkiem nowym wyzwaniem, jakim jest dbanie o zdrowie psychiczne pracowników.

               Optymizmem napawa fakt, że skupienie się na ochronie mentalnej równowagi pracowników jest drugim najczęściej wybieranym działaniem (49% wskazań w raporcie przygotowanym przez House of Skills[i]), na którym firmy chcą się koncentrować w najbliższym czasie. Pokazuje to, jak wysoka jest świadomość problemu w społeczeństwie, a zwłaszcza wśród pracodawców. 80% z nich zdaje sobie sprawę z tego, że dobre samopoczucie pracowników jest kluczowe w osiągnięciu sukcesu finansowego w kolejnym rokui. Szczęśliwy, zrelaksowany pracownik to pracownik efektywny, skupiony na swoich zadaniach, nierozproszony stresem i własnymi problemami, spotęgowanymi przez pandemię i ograniczoną możliwość opuszczania domu. Co więcej, według Światowej Organizacji Zdrowia, 1 dolar wydany na programy wspierające zdrowie psychiczne pracowników przynosi aż 4 dolary zwrotu z inwestycji w postaci niższej absencji i wyższej produktywności[ii]. Raport Conperio stwierdza, że przedsiębiorstwa, które wdrożą̨ właściwie dobrane działania wspierające dobrą kondycję psychiczną pracowników, mogą ograniczyć wydatki spowodowane absencją nawet o 70%[iii].

               Należy w tym miejscu podkreślić, że nieobecności i zwolnienia lekarskie wystawione z powodu problemów o podłożu psychicznym są dla pracodawców droższe niż te spowodowane chorobami fizycznymi. Dlaczego? Po pierwsze, absencje z powodu stresu czy objawów wypalenia zawodowego są częstsze niż z powodu „zwykłych” przypadłości. Są również jednym z najczęstszych powodów wcześniejszych odejść na emeryturę̨ w Europie. Po drugie, są też znacznie dłuższe, co podnosi ich koszty. To nie zapalenie płuc, które ustąpi po dwóch tygodniach leczenia antybiotykami. Problemy psychiczne mogą ciągnąć się miesiącami, co wydłuża absencję, bądź przyczynia się do wzięcia kilku czy nawet kilkunastu L4.

Jak więc temu zaradzić?

               Sposoby na zadbanie o równowagę psychiczną są rozmaite: m.in. od wprowadzenia jasnej i przejrzystej komunikacji wewnętrznej (z naciskiem na to, by osoby na pracy zdalnej nie czuły się odizolowane i wyłączone z życia firmy i obiegu informacji), przez skrócenie czasu pracy (sześciogodzinne piątki bądź czterodniowy tydzień pracy już wprowadzony w Nowej Zelandii i Hiszpanii – jest to zdecydowany krok w stronę podniesienia produktywności zespołów i poprawienia ich work-life balance. Pracownicy szybciej wykonują przypisane im zadania, przez co mają więcej czasu na sprawy prywatne, odpoczynek i zregenerowanie się), poprzez udostępnienie możliwości regularnych rozmów z psychologiem, aż po wspieranie aktywności sportowej.

               Badania przeprowadzone zarówno przez Southern Methodist University[iv], jak i Uniwesytet Michigan[v] pokazują, że już około pół godziny aktywności sportowej poprawia nastrój o 30% w porównaniu z osobami niećwiczącymi i działa niczym antydepresant, obniżając poziom stresu, niepokoju oraz przeciwdziałając kołataniu serca. Ponadto 79% amerykańskich pracowników zadeklarowało w innym badaniu[vi], że czuje się szczęśliwszymi, jeśli regularnie uprawia sport w tygodniu. 75% badanych dodało też, że gdyby mieli możliwość wzięcia w środku dnia przerwy na ćwiczenia (zwłaszcza w porównaniu do treningów wczesnym rankiem bądź późnym wieczorem), byliby nawet dwukrotnie produktywniejsi w pracyvi. Znowu potwierdza się teza, że krótszy czas pracy lepiej wpływa na work-life balance, zdrowie psychiczne pracowników, a także ich efektywność w swoich zadaniach.

               Niestety, badanie ACR Rynek i Opinia Sponsoring Monitor 2020 w Polsce pokazuje dość niefortunny trend – przez pandemię spadł odsetek Polaków uprawiających sport, i to aż o 12 punktów procentowych[vii]. W 2020 roku średnia w tym zakresie uplasowała się na poziomie 69%, podczas gdy rok wcześniej odsetek ten stanowił 81%. Oczywiście, przyczyn można upatrywać w zaburzeniu dotychczasowego rytmu dnia, trybu pracy oraz restrykcyjnych obostrzeniach, jakimi obłożone są obiekty sportowe. Mimo to, odpowiedzialność spada na pracodawcę, by temu zaradzić. Dobrą wiadomością jest to, że już sama karta sportowa jako benefit pozapłacowy jest krokiem w dobrym kierunku  – 47% amerykańskich pracowników czuje się bardziej zmotywowanymi do ćwiczeń, jeśli ich pracodawca dofinansowuje kartę sportową, a 50% pracowników w takim przypadku chętniej też zostaje w firmie i nie zmienia pracyvi. Lojalność pracowników względem firmy budują również sporty zespołowe i wspólne eventy sportowe, np. mecze bądź biegi, gdzie działają jako drużyna nie tylko w godzinach pracy, ale też poza nią.

               Powracając jednak do tematu sportu jako sposobu na przywracanie równowagi psychicznej, pracodawca powinien spróbować zapewnić możliwość ćwiczeń nawet w warunkach obostrzeń rządowych. Warto podkreślić, że nie tylko za oceanem sport to zdrowie. Również w Polsce 79% Polaków przyznało w badaniu MultiSport Index 2020, że regularny ruch poprawia ich samopoczucie[viii]. Idąc tym tropem, jednym z najlepszych rozwiązań poprawy równowagi psychicznej u pracownika jest zapewnienie mu karty sportowej i w rezultacie możliwości systematycznych treningów.


[i] https://www.houseofskills.pl/strefawiedzy/wp-content/uploads/2021/02/Trendy_w_rozwoju_pracownikow_2021-1.pdf

[ii] https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(16)30024-4/fulltext

[iii] https://conperio.pl/conperio-szacuje-miliardowe-koszty-absencji-chorobowej/

[iv] https://www.sciencedaily.com/releases/2010/04/100405122311.htm

[v] https://link.springer.com/article/10.1007/s10902-018-9976-0

[vi] https://nypost.com/2019/11/18/most-americans-believe-exercising-regularly-makes-them-happier/

[vii] https://arc.com.pl/w-pandemii-rzadziej-uprawiamy-sport/

[viii] https://www.benefitsystems.pl/fileadmin/facility_search_engine/Prezentacja_MultiSport_Index_2020.pdf