Polacy coraz mniej zaangażowani w pracę

Rekordowo niski poziom zaangażowania pracowników oraz historycznie najmniejsze zaangażowanie Polaków w pracę w porównaniu do mieszkańców Europy – wskazują wyniki najnowszego raportu Aon. Aż 52 proc. polskich pracowników nie czuje się zaangażowanych w wykonywaną pracę, a różnica pomiędzy Polską i Europą w tym zakresie osiągnęła rekordową wartość – 14 proc. Niestety tendencja malejąca nabiera tempa – w ubiegłorocznej edycji badania zaangażowanie w swoją pracę deklarowało 51 proc. ankietowanych Polaków.

Polski rynek pracy należy do pracowników. Jak wskazują dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej obecnie mamy rekordowo niskie wskaźniki bezrobocia od początku lat 90. Ale zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego przez Aon, stabilizacja ekonomiczna i pozytywne nastroje społeczne nie przekładają się na większe zaangażowanie w wykonywanie służbowych obowiązków. W Polsce poziom zaangażowania pracowników wyniósł w 2017 roku jedynie 48 proc. – spadek o 3 p.p. w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Rosnące wymagania

Podczas gdy w europejskich firmach zaangażowanie rośnie, w Polsce drastycznie spada. W Europie poziom zaangażowania wynosi 62 proc., czyli zanotował 4 p.p. wzrost w stosunku do 2016 roku (z 58 do 62 proc.). Skąd zatem takie niekorzystne wyniki wśród polskich pracowników? Główną przyczyną jest spadek poczucia lojalności podwładnych – aż o 4 p.p. w stosunku do ubiegłorocznego badania (z 59 proc. na 55 proc.). Coraz mniej z nas pozytywnie myśli i mówi o swojej firmie (spadek z 59 proc. na 56 proc.) oraz odczuwa chęć działania i rozwoju w danym przedsiębiorstwie (51 proc. na 48 proc.). Gdzie znika początkowe wysokie zaangażowanie w pracę? Rozpoczynanie nowego etapu w życiu jest zazwyczaj bardzo motywujące, ale odczuwany wraz z upływem czasu brak zainteresowania ze strony przełożonego sprawia, że pracownicy czują się niewystarczająco docenieni, a ich lojalność spada – w konsekwencji podejmują decyzję o zmianie miejsca zatrudnienia. Polacy mają coraz większą świadomość swojej pozycji na rynku pracy i coraz większe oczekiwania – świadczenia pozapłacowe są dla nich podstawowym wymogiem w każdej rekrutacji. Wciąż nie jesteśmy zadowoleni z wynagrodzenia – 74 proc. badanych uważa, że wysokość ich pensji nie jest adekwatna do wkładu w wykonywaną pracę. Ogromne znaczenie ma również zaangażowanie przełożonych – poziom zaangażowania menadżerów odzwierciedla aż 59 proc. zaangażowania osób zatrudnionych.

Jak pracować nad zaangażowaniem?

Kluczową kwestią, z której muszą zdać sobie sprawę pracodawcy jest to, że to ludzie są najważniejszym zasobem firmy. A obecna sytuacja na rynku pracy wcale nie ułatwia zadnia właścicielom przedsiębiorstw. Dziś już nie tak łatwo skusić potencjalnych kandydatów, to oni chcą podejmować świadomą decyzję o tym, gdzie będą pracować. Reszta pozostaje w rękach zarządzających – budowanie więzi na linii pracodawca–pracownik to dobry krok w stronę utrzymania zaangażowania, przekładającego się na efektywność, lojalność pracownika oraz wiele korzyści dla firmy.