Nowy rok, nowe wyzwania zawodowe

Rok 2018 już za rogiem. Pomimo wchodzących zmian w prawie pracy oraz wzrostu kosztów zatrudnienia (płacy minimalnej do kwoty 2100 złotych brutto miesięcznie i wynagrodzenia minimalnego za godzinę do 13,70 zł brutto) pracodawcy zachowują optymizm i planują powiększać zespoły pracownicze. Zbieżne zamiary w nadchodzącym roku mają także pracownicy – 40 proc. Polaków chce znaleźć nową pracę.

Jak wynika z kwartalnego raportu Barometr Perspektyw Zatrudnienia opublikowanego przez firmę ManpowerGroup, w 2018 roku pracodawcy planują zatrudniać nowe osoby do swoich firm i działów. Prognoza netto zatrudnienia w I kwartale 2018 roku wynosi +11% (już po korekcie sezonowej). To najwyższy wynik od VI kwartału 2010 roku!

Wzrost zatrudnienia i wzrost wynagrodzeń

Badania przeprowadzone w dziesięciu różnych sektorach wskazują, że w dziewięciu z nich w 2018 roku prognozowany jest wzrost zatrudnienia. Pracodawcy we wszystkich regionach Polski zgodnie potwierdzają, że w przyszłym roku będą zwiększać liczbę pracowników. Przewidywany wzrost zatrudnienia na południu kraju to 17 proc., w centrum – 9 proc., natomiast na północy i wschodzie kraju odpowiednio 8 proc. i 9 proc. Chęć przyjmowania nowych pracowników w I kwartale 2018 roku deklarują praktycznie wszystkie przedsiębiorstwa, bez względu na ich wielkość. Choć największy optymizm w tej kwestii wykazują duże firmy – wzrost zatrudnienia nawet o 21 proc. Prognozowany wzrost zatrudnienia w małych przedsiębiorstwach wynosi 11 proc., a w średnich o 9 proc. Wielu pracodawców deklaruje także, że w nadchodzącym roku chce podwyższyć poziom wynagrodzeń. Pomimo wzrostu najniższej krajowej, która zgodnie z nową ustawą ma wynosić 2100 zł brutto – aż 43 proc. pracodawców biorących udział w ankiecie, w nadchodzącym kwartale planuje podwyżki dla swoich pracowników.

Noworoczne postanowienia zawodowe

Nowy rok to dobry moment na podsumowanie ubiegłych dwunastu miesięcy i snucie planów na najbliższą przyszłość, również tych zawodowych. Na liście pracowniczych postanowień noworocznych zdecydowany prym wiedzie zmiana miejsca zatrudnienia. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Praca.pl, blisko połowa Polaków obiecuje sobie, że w 2018 roku znajdzie nową pracę (40 procent wskazań). Jednocześnie prawie co piąty ankietowany chce większą uwagę poświęcić sobie – połowa planuje mniej denerwować się, a druga część zakłada, że nie będzie zostawać po godzinach. Postanowienia zawodowe Polaków dotyczą także podnoszenia swoich kwalifikacji – aż 15 proc. zamierza skorzystać z kursów i szkoleń. Ponadto 6 proc. badanych myśli o przekwalifikowaniu się, a 4 proc. planuje bardziej zaangażować się w powierzane obowiązki. Rekordowo niski poziom bezrobocia oraz duża ilość ofert zatrudnienia na rynku pracy – to trendy, dzięki którym 2018 rok będzie doskonałym czasem na realizację zawodowych postanowień.

 

Wszystkiego dobrego w Nowym Roku oraz realizacji zawodowych planów życzy zespół VanityStyle.