Jak stworzyć motywujące środowisko pracy?

Jednym z kluczowych elementów, które budują satysfakcję pracowników jest środowisko, w którym na co dzień obracają się w pracy. Osobą, która ma na nie największy wpływ jest oczywiście pracodawca. Co może zrobić szef, by jego pracownicy cieszyli się z pracy i efektywnie realizowali stawiane przed nimi zadania?

Przykład idzie z góry

Nie jest tajemnicą, że pracownicy bacznie przypatrują się postępowaniu swego szefa i na podstawie tych obserwacji wyciągają rozmaite wnioski. Dobry lider zespołu potrafi przyznać się do błędu i liczy się ze zdaniem podwładnych. Apodyktyczny, nieznoszący sprzeciwu przełożony szybko zniechęca do siebie współpracowników i pogarsza panującą w firmie atmosferę. Ważne jest również to, jak kierownictwo radzi sobie z różnego rodzaju niepowodzeniami i trudnościami. Pracownicy doskonale rozumieją, że nie zawsze odnosi się spektakularne sukcesy, dlatego potencjalne porażki trzeba traktować naturalnie i wykorzystać jako szansę na pokazanie ludzkiego oblicza i zaprezentowanie, jak należy radzić sobie z przeciwnościami. Podobnie warto czynić w sytuacji, gdy pomyłki zdarzają się pracownikom – zamiast rugać ich i zawstydzać w obecności kolegów, lepiej przeprowadzić spokojną, merytoryczną rozmowę na osobności.

Stabilność i bezpieczeństwo

Przekonanie o pewności zatrudnienia, regularne wypłacanie pensji czy praca w stabilnym, dobrze zgranym zespole budują poczucie bezpieczeństwa pracownika. Osobom zatrudnionym w niestabilnych finansowo przedsiębiorstwach jest znacznie trudniej o wydajną pracę, gdyż znajdują się w ciągłym stresie, który wynika z obawy o zatrudnienie i finanse. Ciągłe zmiany w firmowym personelu również nie wpływają pozytywnie na atmosferę pracy. Nawet jeśli nie wynikają ze zwolnień, dezorganizują pracę zespołu i wymuszają na pracownikach ciągłe wzajemne „docieranie się”, co wpływa na spadek efektywności.

Work-life balance

Każdy szef powinien mieć świadomość, że pracownicy potrzebują czasu dla rodziny, na rozwijanie swoich pasji lub po prostu na odpoczynek. Work-life balance, czyli równowaga między życiem zawodowym a prywatnym to element, który staje się coraz istotniejszy dla pracowników, którzy nie zamierzają poświęcać się jedynie pracy. Ów balans wydaje się szczególnie istotny dla pokolenia Y, które obecnie wchodzi na rynek pracy. W najnowszym raporcie Motywacje Młodych, aż 85% respondentów wskazało work-life balance jako istotny motywator i kryterium wyboru pracodawcy. Wiele wskazuje więc na to, że mówimy o trendzie wzrostowym i życie prywatne będzie dla pracowników coraz istotniejsze. Pracodawcy powinni wyjść naprzeciw ich potrzebom i wspierać ich w utrzymywaniu równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Skutecznym narzędziem rozwijającym pozazawodowe pasje pracowników i budującym ich zaangażowanie są programy motywacyjne z obszaru sportu (FitProfit, FitSport) i kultury (QlturaProfit, CinemaProfit) oferowane przez VanityStyle, jednego z liderów rynku pozapłacowych świadczeń pracowniczych w Polsce.

Synergia grupy

Synergia to współdziałanie różnych czynników, którego efekt jest większy niż suma poszczególnych oddzielnych działań. Autentyczna sympatia, chęć współpracy i wzajemnej pomocy wśród firmowej załogi są zatem nie do przecenienia. Działanie grupy, którą wyróżniają wspomniane cechy, przynosi korzyści nie tylko pracownikom, ale przede wszystkim pracodawcy, gdyż osiągane przez nią wyniki ulegają poprawie. Jak szef może przyczynić się do powstania dobrej atmosfery i w konsekwencji efektu synergii? Najważniejsze jest promowanie odpowiednich postaw wśród personelu i integracja pracowników. Dobrym rozwiązaniem jest cykliczne organizowanie spotkań pracowniczych w czasie wolnym. Relacje na gruncie prywatnym pozwalają zacieśnić więzi między kolegami z pracy i dodatnio wpłynąć na ich relacje zawodowe.