Jak motywować pracowników w 2018 roku?

Motywacja i budowanie zaangażowania pracowników to największe ze stawianych przed pracodawcami wyzwań, zwłaszcza biorąc pod uwagę rosnące i zmieniające się wymagania kandydatów do pracy. Firmy przeznaczają coraz więcej środków na świadczenia pracownicze, ponieważ benefity stanowią nie tylko znakomite oręże w walce o talenty, ale równocześnie skuteczne narzędzie w działaniach employer brandingowych. Jakie trendy będą odgrywać kluczową rolę w motywacji pracowników w 2018 roku?

Zdrowie & wellness

Prywatna opieka medyczna oraz karty sportowo-rekreacyjne wiodą prym na liście oferowanych przez firmy benefitów pracowniczych. Co istotne, są to równocześnie najczęściej pożądane świadczenia przez pracowników. Idąc tym tropem przedsiębiorstwa coraz częściej inwestują w rozbudowę programów prozdrowotnych oraz zapewniają szeroki wybór oferty wellness. Ponadto przedsiębiorstwa nie tylko zapewniają pracownikom odpowiednie narzędzia ku temu, lecz także zachęcają do zdrowego stylu życia i podjęcia regularnej aktywności fizycznej poprzez np. formowanie sportowych drużyn pracowniczych czy organizowanie tzw. dni zdrowia.

Biurowe trendy

Wpływ na motywację, zaangażowanie i produktywność pracowników maja również warunki pracy. Zwłaszcza firmy z sektora IT przykładają uwagę do tego, aby ich biura były nowoczesne i ergonomiczne. Nie zapominają również o zapewnieniu miejsca relaksu – pokoje gier, siłownie i strefa wellness to dodatkowe atrakcje w miejscu pracy. Tropem wspomnianych przedsiębiorstw zaczynają podążać również firmy z innych sektorów. W końcu tego typu udogodnienia to dodatkowa forma zachęty do podjęcia pracy w wybranej firmie.

Pożądane benefity

W większości firm benefity pozapłacowe są standardem. Pracodawcy są świadomi, że to ich potężna karta przetargowa już na etapie rekrutacji. Ale wielu z nich przy zarządzaniu świadczeniami popełnia podstawowy błąd – traktuje swoich pracowników w sposób uniwersalny. Narzucanie pakietu określonych benefitów skutkuje tym, że w wielu przypadkach nie pokrywają się one z potrzebami samych zainteresowanych. Personalizacja oferty benefitowej oraz umiejętny dobór narzędzi motywacyjnych mają istotne znaczenie w budowaniu zaangażowania. Na popularności zyskują rozwiązania ułatwiające możliwość indywidualnego wyboru świadczeń przez pracownika, typu systemy kafeteryjne, vouchery czy karty podarunkowe. Rok 2018 przyniesie również rozszerzenie oferty benefitowej o nietypowe prezenty dla pracowników, np. zagraniczne wakacje czy dodatkowe płatne wolne dni okolicznościowe.

Work-life integration

Idea zapewnienia równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym, czyli work-life balance, powoli odchodzi w zapomnienie. Jej następcą jest tzw. work-life integration, czyli zniesienie podziału pomiędzy pracą i czasem wolnym oraz robienie tego, co przynosi radość – praca jako pasja i integralna część życia prywatnego. Dużą rolę w propagowaniu tej idei będzie odgrywał pracodawca, którego zadaniem będzie zapewnienie takich warunków i atmosfery, żeby praca w jego firmie stała się przyjemnością i gwarantowała samorozwój. Jednym ze sposobów na to może być zapewnienie pracownikom możliwości rozwoju ich zainteresowań (oczywiście tych niezwiązanych z pracą).

Atmosfera

Praca jako przyjazne miejsce, do którego chce się codziennie chodzić – czy to możliwe? Pozytywny i przyjazny wizerunek firmy okazuje się niebywale ważny w zapobieganiu rotacji pracowników. W 2018 roku pracodawcy będą inwestować w budowanie silnych relacji z pracownikami i pomiędzy pracownikami. Pomocne w tym zakresie będą warsztaty i szkolenia rozwijające kompetencje miękkie, niebanalna integracja pracownicza czy zatrudnianie tzw. mood managerów, czyli specjalistów od utrzymania pracowników w dobrym nastroju.

Feedback na wagę złota

W dobie generacji Y i Z pracodawcy powinni skupić swoją uwagę na zbudowaniu partnerskiej komunikacji z pracownikami, a także przekazywaniu bieżącej informacji zwrotnej. Doskonalenie codziennych relacji z zespołem zapewni możliwość skutecznej motywacji pracowników oraz budowania ich zaangażowania.