Jak motywować pracowników, by chętnie przychodzili do pracy nawet w poniedziałki

Motywacja i budowanie zaangażowania pracowników to tematy, które od lat stanowią jedno z największych wyzwań dla działów HR. Zwłaszcza wobec rosnących i zmieniających się wymagań kandydatów do pracy. Zmotywowany pracownik chętnie przychodzi do pracy i pracuje efektywniej. W jaki sposób motywować pracowników, żeby przychodzili do pracy z uśmiechem na ustach nawet w poniedziałki?

Motywowanie pracowników to temat pojawiający się w wielu firmach. W budowaniu zaangażowania osób zatrudnionych pomocne są poniższe zasady – ich zastosowanie pozwala stworzyć warunki, które zapewniają poczucie sensu, przynależności i wpływu.

 • publiczna pochwała przy zespole

Każda osoba potrzebuje poczucia uznania za dobrze wykonane zadanie. Pracownik będzie skłonny powielać zachowania, dzięki którym odniósł sukces.

 • wyróżnianie

Wyróżnienie pracownika za jego pracę i zrealizowane cele jest cennym motywatorem, ponieważ jedną z potrzeb człowieka jest potrzeba osiągnięć. W jaki sposób to zrobić? Na przykład wysyłając maila do wszystkich pracowników informującego o tym, co danemu pracownikowi udało się dokonać w ostatnim czasie.

 • informacja zwrotna na temat wykonywania zadania

Informacja zwrotna jest niezbędna, aby pracownik wiedział, czy wykonuje swoją pracę poprawnie – nad czym musi popracować, a co robi perfekcyjnie.

 • udział w zarządzaniu firmą

Warto pozwolić pracownikowi na przedstawianie pomysłów, które przyczynią się do rozwoju firmy. To sprawi, że będzie czuł się związany z przedsiębiorstwem, będzie miał poczucie, że jego zdanie jest brane pod uwagę, że uczestniczy w życiu i rozwoju firmy, że jest ważny i cenny dla organizacji.

 • możliwość rozwoju i samorealizacji

Możliwość rozwoju będzie motywować pracownika do zwiększania kompetencji, które później wykorzysta w trakcie wykonywania służbowych obowiązków.

 • wspólne wyjścia z zespołem (integracja)

Wspólne wyjścia po pracy sprawiają, że pomiędzy współpracownikami tworzą się więzi, które bezpośrednio przekładają się na zgraną pracę w zespole.

 • komfortowe miejsce pracy

Motywowanie pracowników polega również na tym, by czuli się oni dobrze w miejscu, w którym pracują. W biurze powinni mieć zapewnione pomieszczenie do spożywania posiłków oraz takie, gdzie będą mogli się zrelaksować. Warto zadbać też o miejsca parkingowe dla zmotoryzowanych zatrudnionych.

 • otwarta komunikacja, konkretne oczekiwania

Istotne jest, aby pracownik wiedział, czego się od niego wymaga. Konieczne jest przedstawienie mu opisu jego stanowiska z zakresem obowiązków, zadaniami i celami, które ma zrealizować na konkretny czas.

 • zauważanie potrzeb pracowników

Jeżeli pracodawca zauważa, że jego pracownicy zgłaszają brak czegoś, co ułatwiłoby im życie w pracy, może warto zastanowić się nad wsłuchaniem się w ich potrzeby.

 • Przełożony jako motywator, a nie demotywator

Bardzo ważne jest, by przełożony i lider wzbudzali entuzjazm do pracy, inspirowali do działań, emanowali pozytywną energią oraz zaangażowaniem.

 • świętowanie sukcesów

Ważne, by w firmie zbudować tradycję świętowania sukcesów. Kiedy zespołowi uda się zrealizować projekt czy zamknąć jakiś etap pracy, warto żeby lider czuwał nad tym i organizował wspólne świętowanie z zespołem.

 • wyznaczona ścieżka awansu

Ludzi motywuje świadomość, że mogą rozwijać swoje kompetencje i zwiększać odpowiedzialność w obszarze pełnionej funkcji w organizacji.

 • możliwość samodzielnego podejmowania decyzji

Pracownicy lubią czuć się odpowiedzialni za zadania, nad którymi pracują. Takie poczucie sprawia, że bardziej angażują się w pracę. Mniej korzystna jest sytuacja, gdy pracownik ma świadomość, że zawsze ktoś po nim sprawdzi zadanie, przez co czuje, że nie musi się starać, bo i tak wszystko zostanie zmienione przez kogoś innego. W przypadku gdy osoba jest odpowiedzialna za dany obszar, bardziej sumiennie wykonuje obowiązki.

 • elastyczny czas pracy

W obecnych czasach pracownicy wysoko cenią sobie firmy, w których nie ma ściśle określonej godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy. Podany jest tylko wymiar czasowy, a pracownik sam może zadecydować, o której dokładnie przyjdzie do pracy.

 • różnorodność zadań

Nie wszyscy lubią monotonię, zazwyczaj młodzi pracownicy preferują różnorodność obowiązków.

 • widoczne efekty pracy

Gdy pracuje się w firmie, w której widzi się efekty swojej pracy, są one doceniane, pracownicy bardziej czują się zmotywowani i zmobilizowani.