Dlaczego CSR się opłaca?

CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu, jest jedną z najważniejszych praktyk, jakie może prowadzić dane przedsiębiorstwo. Inwestycje w zasoby ludzkie, działania ekologiczne, akcje charytatywne, wolontariat etc. przyczyniają się zarówno do budowania pozytywnego wizerunku marki pracodawcy, wzrostu konkurencyjności firmy, jak też do zwiększania poziomu zaangażowania i lojalności pracowników. W tym miejscu należy bowiem podkreślić, że według badania „Confidence Index” przeprowadzonego przez Michael Page[i], ponad 2/3 młodych Polaków uznaje za istotne, czy firma stosuje się do zasad CSR, a 1/3 postrzega to jako na tyle kluczową praktykę, że chętnie zmieniłoby pracę, jeśli nowy pracodawca byłby bardziej etyczny niż obecny. Co więcej, badanie „Millennial Survey 2017” firmy Deloitte[ii] pokazuje, że młodzi pracownicy – dwudziesto- i trzydziestolatkowie – są dość krytyczni wobec swojego miejsca pracy, jeśli chodzi o zaangażowanie w działania CSR. 75% z nich sądzi, że mogłoby być ono większe, a nie tylko „niezbędne minimum”. Uważają, że przedsiębiorstwa nie wykorzystują w pełni swojego potencjału do rozwiązywania problemów współczesnego społeczeństwa oraz planety.

                          Możliwe też, że mają w tym rację. Według raportu KPMG dotyczącego dużych i średnich firm w Polsce[iii], w 2014 roku ponad połowa (aż 54%) firm nie prowadziła żadnych działań CSR. Jedynie 33% firm prowadziło działania społecznie odpowiedzialne, uwzględniając je w swojej strategii i/lub publikując raporty.

CZY FIRMY ANGAŻUJĄ SIĘ W DZIAŁANIA CSR?

                          Mimo wszystko na przestrzeni ostatnich lat biznes stawał się coraz bardziej zaangażowany w działania CSR, skupiając się zwłaszcza na akcjach zero waste, wprowadzając do biur rozwiązania ekologiczne czy zachęcając pracowników do brania udziału w wolontariacie zarówno w czasie pracy, jak i po godzinach. Sytuacja, oczywiście, zmieniła się w momencie, gdy nastała pandemia. Działania ekologiczne oraz społeczne zeszły nieco na bok, a ich miejsce zajęły inicjatywy związane z aktywną walką z pandemią (podjęło je 37% polskich firm według raportu Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej[iv]). Aż 40% organizacji musiało z powodu pandemii zrezygnować z niektórych, wcześniej już zaplanowanych działań społecznych i środowiskowych. Dobrą wiadomością jest jednak to, że 13% polskich firm zaczęło angażować się w działania charytatywne lub CSR, mimo iż wcześniej nie prowadziło żadnych projektów w tym obszarze. To daje nadzieję na przyszłość, jeśli chodzi o obraz działań biznesu również po pandemii.

KORZYŚCI CSR Z PUNKTU WIDZENIA PRZEDSIĘBIORCY

                          Dlaczego jednak tak ważny jest CSR – nie tylko ze względu na dobro planety i problemy społeczne – ale dla wzrostu poziomu zaangażowania pracowników? Otóż – według badania „Menedżerowie CSR” z 2020 roku[v], budowanie odpowiedzialnej firmy się po prostu opłaca. Według aż 56% respondentów, omawiających długofalowe korzyści z CSR dla swojej firmy, podnosi wspomniane wyżej zaangażowanie, a według 54% buduje wizerunek marki jako społecznie odpowiedzialnej, zaangażowanej i zrównoważonej. Według 11% zmniejsza również poziom rotacji pracowników, skutecznie zwiększając ich lojalność w stosunku do swojego pracodawcy. Co więcej, benefity z CSR nie ograniczają się jedynie do pracowników: 28% respondentów wskazało też, że działania te przyczyniły się również m.in. do podniesienia poziomu zaufania ich klientów.

                          Niestety, główną barierą we wdrażaniu działań CSR (co, jak wspominaliśmy, dotyczy połowy średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce), jest, według respondentów badania, niesłuszne przekonanie, że CSR jest niedochodowy, a także brak wiedzy o skutecznym wdrażaniu takowych działań – i o CSR generalnie – w firmie. Bariery te nie zmieniły się od czasu poprzedniego badania „Menedżerów CSR” z 2015 roku. Pierwsza bariera właściwie wynika z drugiej: odpowiednia wiedza o CSR i podniesienie kompetencji w tym zakresie odpowiedzialnych za CSR działów w firmie wystarczyłoby, aby CSR został zrozumiany jako niezwykle opłacalne narzędzie. Pomimo że nie jest ono źródłem „namacalnego” przychodu na konto organizacji, a raczej wykorzystuje przeznaczony mu budżet, to zapewnia lepszą współpracę i pozyskiwanie klientów, wpływa pozytywnie na reputację marki, zmniejsza rotację pracowników, zwiększa ich zaangażowanie i motywację do pracy. To wszystko to bardzo wymierne korzyści, wpływające na oszczędności i zysk w działach Human Resources oraz handlowym.

CSR JAKO NARZĘDZIE MOTYWACYJNE

                          W czasie pandemii CSR też jest pomijane jako jedno z narzędzi motywacyjnych. Niesłusznie, gdyż uwzględniając to, jak skutecznie zwiększa zaangażowanie pracownika w firmę, wpływając na utożsamianie się z jej celami i działaniami, można akcje CSR wykorzystać do zwiększenia efektywności i produktywności pracownika w pracy zdalnej. Pracownik, który jest dumny z firmy, który wykonuje zadania, z którymi się utożsamia, który pracuje z chęci, nie z obowiązku, który wiąże swoją przyszłość z daną firmą, to pracownik wydajniejszy.

                          Proponowane działania są różne – można zacząć od wspierania akcji charytatywnych, fundacji, przekazywania darowizn na rzecz organizacji ekologicznych czy społecznych, aż po organizowanie wolontariackich zespołów pracowniczych, dzięki którym zwiększy się poczucie sprawstwa pracowników. Dzięki poświęcaniu swojego czasu i zaangażowania na prowadzony lub wspierany przez siebie projekt, taki pracownik będzie odczuwał realny wpływ na działania i fundusze firmy, a także na rozwiązywane przez siebie problemy społeczne lub środowiskowe. W ten sposób właśnie buduje się jego wysoki poziom motywacji i lojalności.

                          W VanityStyle przykładamy do tego dużą wagę: nie tylko regularnie oferujemy wsparcie pieniężne oraz rzeczowe organizacjom społecznym (fundacjom, schroniskom dla zwierząt, domom dziecka oraz starości) czy wdrażamy odgórnie rozwiązania ekologiczne w firmie, ale też stale działamy na rzecz zwiększania zaangażowania naszych pracowników w akcje CSR. Organizujemy wśród nich zbiórki rzeczowe, a także aukcje z ich własnymi rękodziełami (np. własnoręcznie upieczonymi ciastami), z których dochód idzie na wybrane fundacje. Dodatkowo stworzyliśmy specjalny program wolontariacki („Zespół FitHeroes biegnie z pomocą”), dzięki któremu pracownicy wspólnie z firmą mogą pomagać potrzebującym i realizować się w obszarze CSR. Tworząc regulamin programu, zależało nam na tym, aby działania w nim nie ograniczały się jedynie do zlecenia przelewu na konto beneficjenta, a zawierały również serce, pracę i wysiłek na jego rzecz. Dlatego właśnie wolontariat jest najważniejszym elementem każdego projektu zgłoszonego w programie. Jego celem jest bowiem budowa społeczności firmowej, zaangażowania pracowników oraz zwiększenie ich motywacji, odpowiedzialności i poczucia sprawstwa, jak też i efektywniejszej współpracy.

                          Strategia CSR pomaga zakorzenić się w lokalnej społeczności, stworzyć związaną ze sobą i zaangażowaną społeczność firmową, zyskać lojalnych klientów i pracowników. Warto w nią więc zainwestować i przekonać się o korzyściach, jakie może przynieść firmie.


[i] https://www.michaelpage.pl/dla-medi%C3%B3w/confidence-index

[ii] https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/gx-deloitte-millennial-survey-2017-executive-summary.pdf

[iii] www.docplayer.pl/7470937-Spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu-fakty-a-opinie.html

[iv] https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/csr-w-praktyce-barometr-fracusko-polskiej-izby-gospodarczej

[v] https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/menedzerowie-csr-2020/