Czy radość w pracy ma znaczenie?

Jak wynika z badania „Fun at Work Survey”, przeprowadzonego przez HRM Institute na zlecenie AmRest, docenianie jest jednym z najważniejszych atrybutów marki pracodawcy – wskazało je aż 94% ankietowanych. To ważny czynnik budowania kultury sprzyjającej zaangażowaniu i jednocześnie najprostsze narzędzie motywacji pozapłacowej.

Chęć bycia docenionym to jedna z podstawowych potrzeb ludzkich. Co ważne, dotyczy ona zarówno relacji prywatnych, jak i tych na poziomie zawodowym. Skupmy się na tych drugich. Pochwała, wyraz uznania czy nagroda to wyraźny sygnał dla pracownika, że prawidłowo wypełnia swoje służbowe obowiązki, a jego wkład w rozwój firmy został zauważony. Taka pozytywna ocena odgrywa kluczową rolę w procesie budowania zaangażowania pracowników, a docenianie to świetny sposób na tworzenie pozytywnych doświadczeń pracownika (ang. employee experience).

Warto doceniać!

Docenianie pracowników motywuje do efektywniejszej pracy i sprawia, że nikt nie rozpoczyna rozważań na temat zmiany firmy na konkurencyjną. Wzrost zaangażowania zaś bezpośrednio przekłada się na odczuwanie szczęścia w miejscu pracy. Pozytywna informacja zwrotna zatem to ogromna dawka motywacji i równocześnie zachęta do dalszego rozwoju. W jaki sposób doceniać? Najlepiej między współpracownikami, takie działanie wzmacnia relacje pomiędzy członkami zespołu. Dlaczego warto doceniać? Bo jest to najprostsze narzędzie motywacji pozapłacowej, a dla wielu – ważniejsze niż atrakcyjny pakiet benefitów.

Zacznij od kilku prostych kroków:

  • zauważaj osiągnięcia i chwal na forum publicznym
  • zapewnij możliwość rozwoju
  • organizuj wydarzenia dla pracowników zwiększające ich morale
  • zindywidualizuj benefity i bonusy pracownicze
  • pozwól na elastyczne formy pracy (pracę z domu lub w wygodnych dla pracownika godzinach)
  • i przede wszystkim rozmawiaj o potrzebach!

Pamiętaj, że zadowoleni pracownicy tworzą pełen zapału zespół, a dobra atmosfera w pracy i poczucie docenienia pomoże pracownikom pozytywnie wpływać na rozwój biznesu.