Zmiana pracy w trakcie pandemii? Nowa rzeczywistość rynku HR oczami pracowników

Zmiana pracy to bardzo często niemałe wyzwanie, któremu towarzyszy stres i obawa przed nieznanym. Chęć kontynuowania kariery zawodowej u nowego pracodawcy motywowana jest najczęściej niewspółmiernym do ilości obowiązków i podjętego wysiłku wynagrodzeniem, negatywną atmosferą, brakiem możliwości rozwoju, ignorowaniem praw pracowniczych czy też duża liczbą nadgodzin. Doświadczenia pandemii sprawiły jednak, że postawy zawodowe Polaków uległy zmianie. Czy myśl o zmianie pracy jest równoznaczna z chęcią podjęcia ryzyka? Jak wygląda nowa rzeczywistość na rynku HR? Przeczytaj artykuł i poznaj odpowiedzi na te i inne pytania.

Wyższe zarobki, lepsze możliwości rozwoju zawodowego i ciekawsze obowiązki to trzy główne czynniki, które motywują do zmiany pracy w obecnej sytuacji. Z opublikowanego pod koniec października ubiegłego roku raportu „Ocena nowej rzeczywistości rynku pracy – perspektywa pracowników i pracodawców”, zrealizowanego przez ManpowerGroup i HRlink, wynika, że niestabilna sytuacja w miejscu zatrudnienia zachęci do zmiany firmy jedynie co dwudziestego pracownika. Osoby zatrudnione na etatach są w dużej mierze przekonane, że znalezienie nowego miejsca zatrudnienia jest dużo trudniejsze niż przed wybuchem pandemii.

Jak zmieniło się podejście pracowników do zmiany zawodowej?

Wyniki badań pokazują także, co zachęca pracujących kandydatów do pozytywnego rozpatrzenia otrzymanych ofert. Najczęstszym argumentem za zmianą pracy jest propozycja wyższego wynagrodzenia – wybrało ją 48% badanych. Osoby aktywne zawodowo stawiają także na szeroko rozumiane poszerzanie kompetencji. Co piąty pracownik deklaruje, że zmieni firmę, jeśli będzie mieć lepsze możliwości rozwoju zawodowego.

Wśród badanych zaobserwować można także otwartość na zyskanie w nowej firmie ciekawszych obowiązków. 7% pracowników zmieni miejsce zatrudnienia, jeśli otrzyma propozycję wykonywania atrakcyjnych z ich perspektywy zadań. Pozostałe czynniki, które mogłyby zachęcić do zmiany pracy to wyższe stanowisko (6%), atrakcyjna lokalizacja biura (5%), inna kultura organizacyjna (4%), brak możliwości realizacji celów u obecnego pracodawcy (4%) czy też lepszy pakiet benefitów (1%).

Motywatory finansowe od zawsze były jednym z kluczowych czynników w procesie zmiany pracy. To, co jest istotną informacją płynącą z naszego badania to odsetek pracowników motywowanych przez pozafinansowe elementy. To sygnał dla pracodawców, ile cennych dla organizacji talentów mogą przyciągnąć, jeśli zadbają o ich rozwój zawodowy, możliwość udziału w nowych projektach, stabilne zatrudnienie, zaplanują wspólnie z nimi ścieżkę kariery a menedżerowie zadbają o dobre relacje z pracownikami i w zespołach. Te ostatnie potrzebne są szczególnie teraz, kiedy pracownicy wykonują pracę zdalnie lub wręcz odwrotnie, ich zakres obowiązków i specyfika stanowiska nie pozwalają im na to – mówi Iwona Janas, dyrektor generalna ManpowerGroup w Polsce.

Co może wpłynąć na zmianę decyzji osoby, która jest skłonna zmienić miejsce pracy?

Respondenci badania wskazują kolejno: wyższe wynagrodzenie (46%), stabilne zatrudnienie (18%), lepsze relacje z przełożonym i dobrą atmosferę w zespole (11%), awans (11%), obawę przed zmianą pracy w okresie pandemii (6%), obawę i brak wiedzy na temat kondycji finansowej przyszłego pracodawcy (4%).

Wyniki raportu pokazują dużą mobilność zawodową pracowników w czasie pandemii oraz świadomość firm na temat tego, że bez potrzebnych umiejętności nie będą mogły umacniać swojej przewagi konkurencyjnej. Stanowią też odzwierciedlenie nastrojów panujących w czasach niepewności biznesowej.

Pamiętaj, że to Ty kierujesz swoją karierą. Nie bierz na siebie więcej niż jesteś w stanie udźwignąć i nie zapominaj o swoich potrzebach. Zespół VanityStyle wszystkim poszukującym nowego miejsca zatrudnienia życzy powodzenia!