Wysoka mobilność zawodowa Polaków

Spadek stopy bezrobocia oraz obniżenie wieku emerytalnego to główne czynniki skłaniające Polaków do zmiany pracy. Jak wynika z badania BIG InfoMonitor, chęć zmiany stanowiska jeszcze w tym roku deklaruje 35 proc. ankietowanych. Pracownicy mają nadzieję na lepsze wynagrodzenie, większe możliwości rozwoju oraz lepszą atmosferę wewnątrz przedsiębiorstwa.

Zlecone przez BIG InfoMonitor badanie jednoznacznie wskazuje, że znaczący odsetek Polaków planuje zmianę miejsca pracy jeszcze w tym roku. Już w ubiegłorocznej ankiecie 27 proc. pytanych potwierdziło dokonanie zmiany miejsca pracy, a 35 proc. zadeklarowało, że na ten krok zdecyduje się w 2017 roku. Za sprzyjający czynnik do podjęcia decyzji o zmianie pracy uważa się obecną sytuację w kraju. Obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet oraz 65 dla mężczyzn spowodowało, że w obecnym roku na emeryturę może przejść nawet 550 tysięcy osób. Dodatkowo, jak podaje GUS bezrobocie osiągnęło najniższy poziom od lat. Taka sytuacja wpływa na znaczące przyspieszenie dynamiki płac – w ciągu roku wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wyniósł 4,3 proc.

Nie tylko finanse…

Pieniądze to nie tylko główny powód, dla którego codziennie podążamy do pracy, lecz także, jak pokazują badania Work Service, dla 45,5 proc. stanowią istotny czynnik skłaniający do podjęcia decyzji o zmianie miejsca pracy. Większość pracowników poszukuje firm, w których mogłoby więcej zarabiać. Wnioski z przeprowadzonych analiz mogą zgoła zadziwić, bowiem w ciągu ostatnich 6 miesięcy odsetek osób deklarujących zmianę miejsca zatrudnienia z powodów finansowych zmniejszył się aż o 13,6 punkty procentowe. Coraz większą wartość zaczyna stanowić możliwość awansu oraz szerokie perspektywy rozwoju. 29,3 proc. respondentów do decyzji o poszukiwaniu nowej pracy przekonuje codzienna rutyna, a kusi możliwość samorealizacji. Odnotowany trend wzrostowy w poziomie wynagrodzeń jest przyczyną tego, że pracownicy zaczęli przykładać większą uwagę do niefinansowych wartości, takich jak rozwój, atrakcyjność i ciekawość wykonywanej pracy oraz atmosfera wewnątrz organizacji, a także benefity pozapłacowe. To wyraźny sygnał dla pracodawców, szczególnie że 1/3 Polaków jest przekonana, że nową pracę znajdzie w ciągu miesiąca. Tyle samo respondentów analizy BIG InfoMonitor jest gotowych nawet na przeprowadzkę w celach zarobkowych, w tym 13 proc. myśli o zmianie miasta, a 16 proc. zastanawia się nad emigracją z kraju.

Gdzie i jak szukamy

Poszukując nowych wyzwań zawodowych, Polacy polegają najczęściej na kontaktach zawodowych oraz poleceniach swoich znajomych (58,3 proc.). Metoda rekomendacji jest coraz chętniej wykorzystywanym rozwiązaniem w rekrutacji pracowniczej. Polecenie kandydata przynosi korzyść zarówno dla pracodawcy, jaki i pracownika w postaci skrócenia czasu trwania procesu zatrudnienia. Równie popularne, bo aż 57,2 proc. wskazań respondentów badania Work Service, są dedykowane poszukiwaniu pracy portale. 45,5 proc. osób samodzielnie przegląda również oferty w zakładkach „Kariera” na stronach firm. Popularność narzędzi on-line sprawia, że sami pracodawcy zaczynają podążać preferowanymi przez kandydatów sposobami poszukiwania pracy i coraz większą uwagę przykładają do rozwoju swojego wizerunku w sieci.