Spadek zaangażowania pracowniczego – jak mu zapobiec?

Wielu pracodawców boryka się z problemem niskiego zaangażowania pracowniczego. Najsłabiej pod tym względem wypada Europa, gdzie aż w 14 krajach odnotowano znaczny spadek zaangażowania, a wzrost jedynie w 7. Zaangażowanie polskich pracowników pozostaje na stabilnym, ale równocześnie jednym z najniższych na świecie, poziomie. Jak zapobiec temu bezpośrednio wpływającemu na efektywność przedsiębiorstwa zjawisku?

Z przygotowanego przez Aon Hewitt raportu wynika, że w skali dwóch ostatnich lat odnotowano spadek zaangażowania pracowników – z 65 proc. w 2015 roku do 63 proc. w 2016 roku. Mniej niż jedna czwarta respondentów określa swój poziom zaangażowania jako wysoki, a kolejne 39 proc. jako umiarkowany. Według specjalistów z Aon Hewitt przyczyną takich wyników poziomu zaangażowania jest między innymi spadek zaufania społecznego podyktowany niestabilną sytuacją w wielu regionach świata. Kolejnym powodem jest prężny rozwój zaawansowanych technologii zagrażających bezpieczeństwu zatrudnienia, który z kolei generuje obawy związane ze środowiskiem pracy. Jak wyjaśnia Ken Oehler, Global Culture & Engagement Practice Leader w Aon Hewitt, jest to trend, który będzie się pogłębiał i powodował zwiększoną rotację pracowniczą, częstsze absencje oraz niższy poziom zadowolenia kontrahentów.

Zaangażowanie pochodzi z zadowolenia

Poprawa poziomu zaangażowania pracowniczego wywiera znaczący wpływ na efektywność całego przedsiębiorstwa. Zgodnie z wynikami przeprowadzonych badań, 5 proc. wzrostu zaangażowania determinuje 3-procentowe zwiększenie przychodu przedsiębiorstwa w kolejnym roku. Z analiz Instytutu Gallupa wynika, że brak zaangażowania pracowników znacząco wpływa na spowolnienie światowej gospodarki. Recepta więc jest o wiele prostsza niż się wydaje – wystarczy prężnie wziąć się do pracy, żeby wzrost gospodarczy nabrał tempa. Co zatem powoduje, że podwładni nie wykonują swoich obowiązków na wysokim poziomie? Według autorów tego raportu na spadek zaangażowania w pracy ogromny wpływ ma satysfakcja pracowników. Im wyższy współczynnik satysfakcji pracownika z zajmowanego stanowiska oraz wypełnianych obowiązków, tym chętniej angażuje się on w pracę. Wszystko działa według zasady: kto odczuwa satysfakcję i radość z wykonywanych przez siebie zadań, ten lepiej będzie je realizował.

Jak podnieść zaangażowanie?

Jak pokazuje przeprowadzone przez Aon Hewitt badanie, na pierwszym miejscu czynników zwiększających zaangażowanie pracowników stale plasuje się poczucie docenienia finansowego oraz uznanie. Według raportu Trends in Global Employee Engagament 2017 kluczowymi czynnikami zwiększającymi poziom zaangażowania z perspektywy globalnej jest: poczucie docenienia finansowego i uznanie, korzyści oferowane pracownikom, styl przywództwa liderów, szanse na rozwój kariery oraz przyjazna infrastruktura. Nie każda jednak z firm jest w stanie pozwolić sobie na wprowadzenie znaczących podwyżek wynagrodzeń czy też motywowanie poprzez regularne wypłacanie wysokich premii. Dlatego też pracodawcy na drodze do zwiększenia zaangażowania coraz częściej wspomagają się benefitami pozapłacowymi. Szczególną popularnością cieszą się karty sportowe (np. FitProfit i FitSport), które dodatkowo wpisują się program popularyzacji zdrowego stylu życia.