Przyszłość pracowników pod znakiem kompetencji

Atrakcyjna pozycja na rynku pracy jest w głównej mierze uzależniona od dobrze rozwiniętych umiejętności cyfrowych. Jak wynika z raportu „Aktywni + Przyszłość Rynku Pracy”, zaledwie 30 proc. Polaków poszerza swoje umiejętności w zakresie wykonywanej pracy, a 20 proc. korzysta z kursów i szkoleń podnoszących kompetencje pracownicze. Luka pomiędzy umiejętnościami pracowników a wymaganiami pracodawców będzie się tylko powiększać, tym bardziej, że prawie połowa (47 proc.) obecnie znanych zawodów zostanie zastąpiona pracą maszyn w ciągu najbliższych 25 lat.

Mimo że 83 proc. Polaków zgadza się ze stwierdzeniem, że nowe technologie są kluczem do powodzenia na rynku pracy, to nasze kompetencje cyfrowe należą do jednych z najniższych w Europie. Co piąty Polak nigdy nie skorzystał z Internetu, a tylko 39 proc. korzysta z komputera w pracy, gdy w Unii Europejskiej odsetek ten wynosi średnio 50 proc. Ponadto tylko 22 proc. pracowników szuka nowych kierunków rozwoju, a jedynie 13 proc. poszerza wiedzę z zakresu nowych technologii.

Pracownik przyszłości

Dynamiczne zmiany na rynku pracy wymuszają na pracownikach nie tylko stałe doskonalenie wiedzy w ramach własnych profesji, lecz także rozwój w następujących kierunkach:

  • Kompetencje cyfrowe – umiejętność sprawnego i skutecznego wykorzystywania Internetu oraz komputerów, poprzez wyszukiwanie informacji, tworzenie treści, obsługę urządzeń czy rozwiązywanie problemów;
  • Ocena wiarygodności źródeł oraz umiejętne wykorzystywanie treści – czyli wiedzy pochodzącej z Internetu, która często staje się głównym źródłem informacji;
  • Inteligencja społeczna – odgrywająca kluczowe znaczenie w pracy zespołowej oraz na stanowiskach zarządzających;
  • Elastyczność i otwartość na zmiany – gotowość do nabywania nowych umiejętności oraz przekwalifikowania się.

e-lider

Według przewidywań ekspertów, aby utrzymać się na rynku pracy, pracownicy powinni przygotować się na konieczność posiadania wielu umiejętności, m.in. strategicznych, biznesowych oraz związanych ze znajomością IT. Tzw. e-liderzy, czyli pracownicy potrafiący połączyć kompetencje cyfrowe, biznesowe oraz zarządcze są przyszłością rynku pracy. Do 2020 roku gospodarka Unii Europejskiej będzie potrzebować ich aż milion!

Znikające zawody

Najnowsze analizy Oxford University potwierdzają, że automatyzacja i cyfryzacja sprawią, że w ciągu najbliższych 25 lat zniknie niemal połowa miejsc pracy na rynku. Najbardziej podatne na automatyzację są zawody związane z logistyką i transportem oraz te obejmujące wykonywanie prac biurowych. Wysoce zagrożone są stanowiska, które wymagają niskich lub średnich kwalifikacji związanych z rutynowym i powtarzalnym wykonywaniem czynności. W Polsce zagrożonych automatyzacją jest średnio 40 proc. miejsc pracy. Jak prognozują eksperci, postępująca robotyzacja i automatyzacja spowoduje skrócenie czasu pracy, a być może nawet bezrobocie technologiczne. W rezultacie tego możliwe jest nadejście społeczeństwa czasu wolnego, w który kluczowe znaczenie będzie odgrywać rozrywka i aktywność fizyczna.