Pracownik w równowadze, czyli o work-life balance

Stres wynikający z przepracowania nie tylko obniża efektywność pracowniczą, lecz także może niekorzystnie wpływać na zdrowie, relacje z bliskimi oraz poczucie szczęścia. Rozwiązanie tego problemu przynosi koncepcja work-life balance, czyli równowagi pomiędzy życiem zawodowym i osobistym.

Choć w I kwartale tego roku już 32 proc. Polaków zadeklarowało, że w ciągu 12 kolejnych miesięcy ich równowaga pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym się poprawi, to wciąż pozostajemy najciężej pracującym narodem. Jak wskazują wyniki badania Confidence Index, które przeprowadziła firma rekrutacyjna Michael Page, na tle 12 biorących udział w badaniu państw Europy, znaleźliśmy się na ostatnim miejscu. Najwyższy wskaźnik work-life balance w Europie mają mieszkańcy Turcji (61 proc.), Hiszpanii (44 proc.) oraz Portugalii (43 proc.).

Koncepcja work-life balance

Koncepcja równowagi pomiędzy życiem zawodowym i osobistym powstała w Stanach Zjednoczonych, gdzie dostrzeżono, że wśród pracowników narasta liczba negatywnych zjawisk, takich jak spadek efektywności i zaangażowania oraz rosnąca liczba nieobecności spowodowana chorobami psychosomatycznymi i kłopotami rodzinnymi. Przeprowadzone badania doprowadziły do zdefiniowania problemów społecznych: wypalenia zawodowego i pracoholizmu, wynikających z braku równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym. Pomysłem na zahamowanie niekorzystnych procesów oraz rozwiązanie problemu stało się umożliwianie przez pracodawców swoim pracownikom godzenie sfery zawodowej z życiem osobistym, co korzystnie wpływa na samopoczucie pracownika oraz jego efektywność.

Jak osiągnąć równowagę?

Wypoczęty, zadowolony z pracy oraz życia osobistego pracownik stanowi ogromną wartość dla przedsiębiorstwa. Zmotywowana i zaangażowana osoba nie tylko będzie świetną wizytówka firmy, lecz także będzie bardziej lojalnym pracownikiem. Co istotne, pojęcie work-life balance jest sprawą indywidualną i zależne jest od potrzeb każdego z nas. Warto więc jasno określić swoje oczekiwania co do spójności na linii praca – dom, dzięki którym będziemy czuć się komfortowo w codziennym funkcjonowaniu. Oto kilka uniwersalnych wskazówek, które mogą okazać się pomocne podczas wdrażania koncepcji WLB we własnym życiu:

  • odpuść – słowo perfekcjonizm w przypadku pogodzenia życia prywatnego z życiem osobistym nie istnieje! Eksperci radzą, by dążenie do perfekcji zastąpić dążeniem do dokładności i sprawności – dzięki temu unikniesz wypalenia zawodowego;
  • wyłącz się – presja ciągłej dostępności zaburza możliwość w pełni korzystania z chwil dla siebie. Udowodniono, że powiadomienia telefoniczne przeszkadzają w czasie prywatnym i wysyłają do naszego organizmu ukryte dawki stresu;
  • ćwicz – aktywność fizyczna zmniejsza stres i wspomaga uwalnianie endorfin, a medytacja pozwala się zrelaksować i skoncentrować. Warto znaleźć chwilę w ciągu dnia na rozciąganie lub proste ćwiczenie, a po pracy skupić się na ulubionej aktywności (taką możliwość zapewniają chociażby karty sportowo-rekreacyjne);
  • szanuj swój czas – stwórz listę priorytetów, która pozwoli skupić się na najważniejszych obowiązkach i ograniczy nawyk ciągłego sprawdzania poczty, zaglądania na portale społecznościowe czy zmniejszy liczbę zbędnych spotkań;
  • dziel się zadaniami – według Stewarta Freidmana, profesora zarządzania z University of Pennsylvania Wharton School, delegowanie zadań może przynieść korzyści obu stronom: jedna będzie miała mniej spraw na głowie, a druga zyska okazję, by się czegoś nauczyć i rozwinąć;
  • poszerzaj wiedzę – metoda małych kroków to świetny początek. Każdy kiedyś zaczynał. Regularne rozwijanie swoich umiejętności oraz poznawanie nowych technik skutecznego zarządzania czasem, radzenia sobie ze stresem zawodowym i wzmacnianiu pewności siebie jest świetnym wsparciem w budowaniu zaangażowania kadr.