Pracodawco, słuchaj, doceniaj, angażuj!

Jak wskazują wyniki tegorocznego badania zaangażowania przeprowadzonego przez Aon Hewitt, ponad połowa polskich pracowników nie czuje się zaangażowana w swoje służbowe obowiązki. Rynek pracownika zapewnia szeroki wachlarz możliwości, które otwierają pracownikom drogę do rozwoju zawodowego oraz poprawy komfortu życia. Powszechna rotacja zatrudnionych to trudna sytuacja dla pracodawców, którzy mają problemy ze znalezieniem odpowiednich pracowników oraz z zatrzymaniem talentów w firmie.

Prestiż pracodawcy

Wzmacnianie wizerunku firmy stanowi priorytet dla współczesnego pracodawcy. Jednak mimo podejmowanych działań emloyer brandingowych, tylko połowa badanych wskazała, że firma, w której pracuje, cieszy się dobrą opinią. Tym samym zanotowano spadek o 6 p.p. w stosunku do ubiegłego roku. 62 proc. badanych przyznaje, że ich obecni pracodawcy nie dotrzymują składanych podwładnym obietnic. Dodatkowo, firma jest postrzegana jako jedno z najlepszych miejsc pracy dla osób o podobnych umiejętnościach i doświadczeniu – dla jedynie 35 proc. ankietowanych. To istotna wskazówka dla pracodawców, którzy powinni starannie przeanalizować tzw. EVP – employee value proposition, czyli swoją propozycję wartości dla pracowników. Atrakcyjna propozycja nie tylko wpłynie na zwiększenie zaangażowania, lecz także będzie odpowiednim narzędziem dodatkowym, pomocnym w rekrutacji.

Wynagrodzenie

Mimo zauważalnego wzrostu wynagrodzeń, od początku roku średnia krajowa wzrosła o około 220 złotych brutto (z 4277,32 zł brutto w styczniu 2017 r.), Polacy nie są zadowoleni ze swoich płac. Co istotne, aż 74 proc. respondentów przyznaje, że ich wynagrodzenie nie jest adekwatne do wnoszonego przez nich wkładu w wykonywaną pracę. Jedynie 43 proc. pracowników czuje się docenionych przez swojego przełożonego, również w kwestii pozafinansowych benefitów. To 5 p. p. mniej niż rok temu. Polacy coraz częściej doceniają niematerialne aspekty związane z pracą, np. kulturę organizacji czy chociażby elastyczne godziny pracy.

Bądź zaangażowany i angażuj

Zaangażowanie przełożonych wywiera bezpośredni wpływ na zaangażowanie pracowników. Gotowość do działania menadżerów przekłada się aż na 59 proc. poziomu zaangażowania ich zespołu. Istotne jest także poczucie sensu wykonywanej pracy. Ogromna rolę w budowaniu zaangażowania stanowi świadomość pracowników, że ich wysiłek będzie miał realne przełożenie na wyniki firmy. Pracownicy wykazują nie tylko coraz większą chęć uczestnictwa w życiu firmy, lecz także oczekują, że pracodawca będzie dzielił się z nimi dobrymi wynikami przedsiębiorstwa. Wynagrodzenie za dobrą pracę – pieniężne i pozafinansowe, sprawia, że 67 proc. pracujących Polaków czuje się docenionych, ma poczucie sensu swojej pracy oraz chętniej angażuje się w wykonywane obowiązki.

Słuchaj i wspieraj rozwój

Budowanie zaangażowanie pracowników powinno stać się regularnym obowiązkiem pracodawcy. Wielu prezesów firm jest świadoma, że pracownicy to najcenniejsza wartość ich firmy. Niestety wiedza ta nie znajduje odzwierciedlenia w odpowiedziach biorących udział w badaniu pracowników. 55 proc. ankietowanych uważa, że przełożony nie wspiera ich rozwoju w firmie. Jednak w odniesieniu do najlepszych pracodawców wynik przedstawia się już lepiej – 63 proc. zatrudnionych ma poczucie wsparcia oraz otrzymuje jasne wskazówki, w jaki sposób rozwijać swoje umiejętności i kompetencje. Co więcej, otrzymuje także pełne wsparcie w tym zakresie. A jak wygląda kwestia motywowania? 52 proc. przełożonych zachęca zespół do zgłaszania pomysłów i sugestii związanych z pracą, a w przypadku bardziej zaangażowanych organizacji – pozytywnej odpowiedzi udzieliło aż 70 proc respondentów.