Polacy oczekują podwyżek i nie boją się o swoją pracę

Polscy pracownicy jeszcze nigdy nie byli tak pewni siebie. Utraty pracy obawia się zaledwie co dziewiąty Polak, a co drugi oczekuje podwyżki. Co więcej, prawie 40 proc. firm w najbliższym kwartale planuje rekrutować pracowników.

Jak wskazują wyniki najnowszego raportu „Barometr Rynku Pracy”, przygotowanego przez Work Service, ogromne wyzwania czekają przede wszystkim pracodawców. Aż 54,5 proc. Polaków oczekuje wzrostu swojego wynagrodzenia w najbliższych miesiącach, 38,7 proc. spodziewa się utrzymania wysokości pensji, a jedynie 1,8 proc. obawia się, że będzie zarabiać mniej. Plany rekrutacyjne firm oraz rosnące kłopoty z pozyskaniem specjalistów bezpośrednio wpływają na presję płacową. 44 proc. respondentów chce zmienić pracę z powodu zbyt niskiego poziomu wynagrodzenia, a blisko 47 proc. badanych uważa, że będzie szukać nowej pracy miesiąc lub krócej.

Chętni na zmiany

Wyniki raportu jednoznacznie wskazują, że w tym roku w jeszcze większym stopniu odczuwalny będzie popyt na pracowników – mimo że do tej pory znajdował się i tak na bardzo wysokim poziomie. Jeden na pięciu ankietowanych deklaruje chęć zmiany miejsca pracy w ciągu najbliższych dwóch lat. Najczęściej o nowym miejscu zatrudnienia myślą młodzi pracownicy (28,2 proc. osób w wieku od 18 do 34 r.ż. i tylko 5,9 proc. w wieku 55–67). Co istotne, najczęściej te plany podyktowane są zbyt niskim wynagrodzeniem (44 proc. wskazań), a w następnej kolejności – chęcią samorealizacji (31,5 proc.) oraz brakiem perspektyw awansu (28,5 proc.). Co piąta osoba zamierza zmienić pracę z powodu nudy i rutyny. Historyczne niskie wyniki poziomu bezrobocia oraz rosnące deficyty kandydatów przekładają się na nastroje pracowników. Jedynie 11,6 proc. obawia się utraty pracy – to wynik o 12,3 p.p. mniejszy niż w analogicznym okresie rok temu i jednocześnie najniższy poziom od ośmiu edycji badania „Barometr Rynku Pracy”.

Braki kadrowe

Pewność siebie pracowników oraz świadomość sytuacji na rynku pracy przekłada się zarówno na większe oczekiwania płacowe, jak i chęć zmiany miejsca zatrudnienia. Połowa pracodawców deklaruje jednak, że ma problem ze znalezieniem pracowników. Najczęściej pojawiające się problemy rekrutacyjne dotyczą pracowników niższego (22,5 proc.) i średniego szczebla (19,5 proc.), a także w większości dużych przedsiębiorstw (62 proc.) z branży produkcyjnej (głównie pracownicy niższego szczebla) oraz handlu. Już połowa pracodawców ma problemy z pozyskaniem pracowników. Dla 68,1% z nich taka sytuacja ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie firmy.