Najczęstsze dolegliwości związane z pracą według nowych danych GUS

Jak wynika z najnowszego raportu GUS, niemal 40% osób, które kiedykolwiek pracowały, miało w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie problemy zdrowotne związane z pracą. Eksperci przyznają, że jeśli wykonywanie obowiązków zawodowych w trybie zdalnym będzie funkcjonowało jeszcze długo, w kolejnych odsłonach badania liczba osób ze schorzeniami zwiększy się.

Najczęstsze problemy zdrowotne pracowników

W połowie grudnia 2020 roku Główny Urząd Statystyczny opublikował wyniki badania modułowego BAEL, dotyczącego wypadków przy pracy i problemów zdrowotnych, które powstały lub pogłębiły się z powodu pracy zawodowej. Najnowsze dane wskazują, że w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie, na dolegliwości zdrowotne związane z wykonywanym zawodem skarżyło się 10,5 mln spośród 27,3 mln osób, które kiedykolwiek pracowały. Według raportu pracownicy najczęściej odczuwają:

  • problemy kostne, stawowe lub mięśniowe w obrębie pleców (21,2% osób, które kiedykolwiek pracowały, przy czym dla 13,9% pracowników była to najpoważniejsza dolegliwość zdrowotna związana z pracą)
  • problemy w obrębie szyi, barków lub rąk (>10% pracowników)
  • problemy w obrębie bioder, kolan, nóg lub stóp (>10% pracowników)
  • bóle głowy, przemęczenie oczu (>10% badanych kobiet i <10% badanych mężczyzn)
  • choroby serca, zawał serca lub inne problemy z układem krążenia (ok. 5% pracowników)
  • stres, depresję, stany lękowe (<5% pracowników)
  • problemy ze słuchem (<5% pracowników)
  • problemy z oddychaniem lub z płucami (<5% pracowników)
  • problemy z żołądkiem, wątrobą, nerkami lub problemy trawienne (<5% pracowników)

Spośród osób, które kiedykolwiek pracowały, 19,3 proc. wskazało tylko jedną dolegliwość. Średnio na osobę przypadały blisko 2 dolegliwości zdrowotne.

Jakie czynniki wpływają na pogorszenie zdrowia w miejscu pracy?

Badanie przeprowadzone przez GUS pozwoliło ustalić także główne czynniki wpływające niekorzystnie na pogorszenie zdrowia w miejscu pracy. Zgodnie z danymi pracownicy najczęściej skarżyli się na męczącą (wymuszoną, niewygodną) pozycję ciała lub pozycję sprawiającą ból – wskazało ją 32,4% pracujących. Na drugim miejscu znalazły się powtarzalne ruchy dłoni lub ramion (częściej skarżyły się na to kobiety). Trzeci problem, zgłaszany głównie przez mężczyzn, to wysiłek fizyczny związany z przemieszczaniem ciężkich ładunków.

Kolejnymi przyczynami dolegliwości zdrowotnych są: czynniki wymagające dużej koncentracji wzroku (częściej kobiety), hałas (częściej mężczyźni); użytkowanie maszyn i narzędzi ręcznych (znacznie częściej mężczyźni); chemikalia, płyny, opary, dym lub gazy (znacznie częściej mężczyźni), poślizgnięcia, potknięcia, upadki (częściej mężczyźni); użytkowanie pojazdów (znacznie częściej mężczyźni); silne wibracje (drgania mechaniczne).

Poprawa warunków pracy i niwelowanie jej negatywnych skutków zdrowotnych

Wśród głównych problemów zdrowotnych, z którymi w ostatnim czasie borykają się Polacy znalazły się dolegliwości, które można w dużym stopniu zminimalizować dzięki regularnej aktywności fizycznej, czyli problemy w obrębie pleców, szyi, barków, rąk, bioder, kolan, nóg czy stóp. W profilaktyce wielu chorób wskazanych przez pracujących, niebagatelną rolę odgrywa ruch, który przyczynia się do poprawy zarówno zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Kluczem do budowania bezpieczeństwa, zdrowia i zaangażowania pracowników jest zatem system odpowiednich benefitów, pozwalających wesprzeć kondycję i zniwelować negatywne skutki zdrowotne związane z pracą osób zatrudnionych w firmie.  Sprawdź, jak wspólnie możemy pomóc Twoim pracownikom regularnie dbać o ich zdrowie i kondycję psychiczną: https://www.vanitystyle.pl/