Kulturalnie po pracy, czyli o benefitach pracowniczych

Benefity pozapłacowe to istotny czynnik motywacyjny pracowników oraz ogromny plus dla przedsiębiorstwa w kontekście procesu rekrutacji specjalistów. Wzrost aktywności kulturalnej społeczeństwa sprawia, że tego typu dodatki są coraz bardziej atrakcyjne w oczach podwładnych. A rosnąca świadomość pracodawców na temat korzyści, jakie przynosi zadowolony pracownik dla firmy, dodatkowo potęguje zasadność benefitów kulturalnych.

Obecnie największe przedsiębiorstwa prześcigają się w oferowaniu atrakcyjnych dodatków. Doceniony i zmotywowany pracownik jest zdolny do bardziej wydajnej pracy. Świadczenia dodatkowe zmniejszają także koszty firmy związane z rekrutacją – pracownik jest nastawiony na długofalową współpracę oraz rzadziej choruje. Dodatki pozapłacowe podwyższają również atrakcyjność oferty pracy bez generowania wysokich kosztów dla przedsiębiorstwa.

Słuchaj pracownika swego

Jak wskazują wyniki raportu „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników 2017” przeprowadzonego przez Sedlak&Sedlak, preferencje pracowników w kwestii benefitów pozapłacowych nieco odbiegają od wizji i oferty pracodawców. Przy tworzeniu pakietu benefitów kulturalnych przede wszystkim należy zwrócić uwagę na potrzeby pracowników. Krótka i regularna rozmowa z podwładnym pozwoli nie tylko zbudować dobre relacje na linii pracownik – podwładny, lecz także poznać pragnienia i preferencje, również w kwestii benefitów kulturalnych. A jak można wyczytać z ubiegłorocznego badania zleconego przez Sedlak & Sedlak wśród osób, które deklarują, że w ich firmach przysługują benefity pozapłacowe, aż 23,3 proc. otrzymuje bilety na imprezy i wydarzenia kulturalne. Z kolei na pytanie „jakie benefity uważasz za najbardziej atrakcyjne?” 11,3 proc. respondentów odpowiedziało, że są to bilety na wydarzenia o charakterze kulturalnym.

Rozwijaj talent, edukuj, baw

Według badania TNS Polska z 2015 r. „Czy Polacy chodzą do teatru?” niemal co trzeci badany wyraża chęć częstszego oglądania spektakli teatralnych. Co istotne, aż 47 proc. respondentów pragnących zwiększyć liczbę wizyt w teatrze uznało za największą przeszkodę zbyt wysoką cenę biletów. Ale nie tylko o teatrze jako formie rozrywki po pracy myślą pracownicy. Badanie CBOS wskazuje, że w 2016 roku najpopularniejszym rodzajem aktywności kulturalnej było kino. 47 proc. badanych deklarowało, że oglądało film na dużym ekranie przynajmniej raz w roku, a 39 proc. więcej niż raz. Równie popularne były także i inne aktywności – 39 proc. badanych było na koncercie, a tylko nieco mniej (31 proc. wskazań) na wystawie czy w muzeum. Co piąty respondent miał okazję obejrzeć sztukę na deskach teatru. Podobnie jak i w przytaczanym powyżej badaniu, dla większości respondentów główną przeszkodą w wyjściach do tego typu miejsc była wysoka cena biletów. Wsparcie ze strony pracodawcy wydaje się odgrywać w tym przypadku wysokie znaczenie.

Kulturalnie po pracy

Dofinansowanie do biletów lub całkowite pokrycie ich kosztu (np. kupony QlturaProfit) to same korzyści: dodatkowa możliwość spędzenia wolnego czasu, rozwój osobisty oraz skuteczne budowanie lojalność wobec firmy. Tego rodzaju benefity mogą być inwestycją w pracownika oraz narzędziem integrującym zespół, jak również świadczą o ponadprzeciętnej dbałości pracodawcy o pracownika. Nie można pominąć kwestii, że preferencje pracowników mogą być różne i należy zapewnić indywidualny wybór, z jakim rodzajem kultury dany pracownik będzie obcował.