Kobiety i mężczyźni na rynku pracy – te dane Cię zaskoczą!

Wczoraj obchodziliśmy Dzień Kobiet, jutro będziemy celebrować Dzień Mężczyzn, dlatego postanowiliśmy przyjrzeć się sytuacji obu płci na rynku pracy. Jak wynika z danych Komisji Europejskiej, kobiety w państwach członkowskich otrzymują wynagrodzenie za pracę średnio niższe o 16,4% niż mężczyźni. Europejska różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn jest równoznaczna z pracą kobiet za darmo od 4 listopada do końca roku, podczas gdy praca mężczyzn jest opłacana do 31 grudnia. A jak sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy wygląda w Polsce? Poniżej znajdziecie garść ciekawych informacji na ten temat, które zebraliśmy specjalnie dla Was z różnych źródeł.

  • W 1950 roku odsetek kobiet wśród całkowitej liczby pracowników w Polsce wynosił 31 proc., na początku lat 70. wzrósł do ponad 40 proc., a obecnie oscyluje na poziomie 49 proc. [GUS]
  • Mężczyźni w Polsce wciąż pozostają bardziej aktywni zawodowo od kobiet. Szacuje się, że odsetek pracujących mężczyzn jest o 17 proc. wyższy niż pracujących kobiet. [GUS]
  • W 2019 roku aktywność zawodowa kobiet w Polsce była zdecydowanie niższa niż w UE – w IV kw. 2019 r. współczynnik aktywności zawodowej kobiet w wieku 15-64 lata wyniósł 63,0% w Polsce wobec 68,8% w UE28, dla mężczyzn wynosił odpowiednio 78,2% wobec 79,5%. [MRPiPS]
  • Udział kobiet wśród zarejestrowanych w urzędach pracy bezrobotnych był zawsze wyższy niż mężczyzn, co więcej – im niższa była stopa bezrobocia tym wyższy odsetek kobiet wśród bezrobotnych. W latach 2017- 2019 odsetek bezrobotnych kobiet wśród ogółu bezrobotnych zwiększył się w stosunku do okresu 2009-2016. [MRPiPS]
  • Kobiety dominują najbardziej w takich grupach zawodowych jak pracownicy usług i sprzedawcy, specjaliści, pracownicy wykonujący prace proste oraz pracownicy biurowi. Z kolei największa przewaga mężczyzn występuje wśród robotników przemysłowych i rzemieślników oraz operatorów i monterów maszyn i urządzeń. [GUS]
  • W Polsce cały czas lepiej zarabiają mężczyźni. Aż o 26% niższe jest wynagrodzenie kobiet od wynagrodzenia mężczyzn w grupie „przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy”, która jest grupą zawodową z najwyższą różnicą wynagrodzeń.[GUS]
  • Gdyby poziom zatrudnienia kobiet w Polsce był tak wysoki, jak np. w Szwecji, to PKB naszego kraju mógłby wzrosnąć nawet o 10 proc. [PwC]
  • Według 6 na 10 badanych Polki są w znacznie lepszej sytuacji zawodowej niż 10 lat temu. Jednocześnie aż 7 na 10 z nich zauważa, że wciąż nie mają równych szans na rynku pracy. [Pracuj.pl]
  • Firmy, które stawiają na budowanie zrównoważonego zespołu, składającego się zarówno z kobiet, jak i mężczyzn, osiągają przychody wyższe nawet o 15 proc. [McKinsey]

Pamiętajcie, że czasy, kiedy panował sztywny podział na zawody stricte męskie i kobiecie dawno już odszedł do lamusa. W VanityStyle stawiamy na różnorodność. Wam też to polecamy!