Jak pracodawca może wspierać rozwój pracowników?

Każdy pracodawca doskonale rozumie, że sukces firmy zależny jest przede wszystkim od ludzi, którzy na niego pracują. Wyniki osiągane przez poszczególnych pracowników uwarunkowane są ich kompetencjami, stopniem motywacji i poziomem zadowolenia z wykonywanej pracy. Na wszystkie wspomniane elementy wpływa możliwość rozwoju, którą wielu spośród aktywnych zawodowo Polaków wskazuje jako jeden z najistotniejszych czynników, które motywują ich do pracy. Jak pracodawca może wesprzeć swojego podwładnego na drodze do rozwoju osobistego i zawodowego?

Możliwość rozwoju daje lojalność

Słuszność stwierdzenia „kto nie idzie do przodu, ten się cofa” w odniesieniu do rynku pracy potwierdzają sami pracownicy.. Poszerzanie kompetencji i horyzontów kadry leży bowiem nie tylko w interesie pracodawcy, ale przede wszystkim samych podwładnych. Dynamika rynku pracy i związana z tym konieczność pozyskiwania nowych kwalifikacji działa mobilizująco na osoby, które chcą awansować bądź uzyskać podwyżkę. Najczęściej tego typu gratyfikacje zawodowe otrzymują podwładni, którzy stawiają na samorozwój i zdobywanie nowych umiejętności pożądanych w firmie, w której pracują. Poczucie, że praca w danym przedsiębiorstwie zapewnia rozwój zawodowy wpływa korzystnie na lojalność pracowników oraz powoduje, że planują oni związać swoją dalszą przyszłość zawodową z obecnym miejscem pracy. To również przekłada się na wzrost ich motywacji do wypełniania codziennych obowiązków i wzmaga zaangażowanie w życie przedsiębiorstwa.

Pracownicy chcą się kształcić

Jak wynika z raportu “Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników 2016”, prawie 37% spośród pracowników, którzy otrzymują benefity pozapłacowe może liczyć na refundację szkoleń bądź kursów zawodowych. Szczególnie zainteresowana podnoszeniem swoich kwalifikacji jest kadra kierownicza. Twórcy raportu “Motywacje Menadżerów 2016” podają, że aż 75% polskich menadżerów ceni sobie możliwość odbywania bezpłatnych szkoleń. Co więcej, ponad połowa z nich liczy na zwrot kosztów związanych z edukacją. W dobie globalizacji i międzynarodowych struktur szczególnie popularne jest finansowanie kursów językowych. Podobnie dużą popularnością cieszą się konferencje oraz szkolenia związane z zakresem pracy poszczególnych pracowników. Niektórzy pracodawcy decydują się również na zajęcia motywacyjne prowadzone przez coachów i specjalistów z dziedziny psychologii.

Nie samą pracą człowiek żyje

Pracodawcy, którzy oferują podwładnym także możliwości rozwoju osobistego, pozornie niezwiązanego z życiem zawodowym, mogą liczyć na wzrost ich lojalności i zaangażowania. Ponad 46% spośród Polaków otrzymujących benefity pozapłacowe dostawało od swoich pracodawców karty wstępu na obiekty sportowe (np. FitProfit czy FitSport).

Zrelaksowany pracownik, który utrzymuje dobrą formę fizyczną dzięki możliwości bezpłatnego uprawiania sportu, jest efektywniejszy i bardziej lojalny. Innym obszarem, w którym pracodawcy często wspierają swoich podwładnych jest kultura. Bezpłatne wyjścia do kina, teatru czy muzeum (np. kupony biletowe QlturaProfit i CinemaProfit) nie tylko stanowią źródło rozrywki i odprężenia, ale również stymulują pracownika do odkrywania nowych pasji, a także poszerzają jego horyzonty. Wspieranie pracownika zawsze procentuje, a pieniądze wydane na jego rozwój są inwestycją z dużą stopą zwrotu.