Jak motywować, nagradzając?

Pracodawcy, mając do dyspozycji szeroki wachlarz narzędzi wspierających, coraz chętniej nagradzają i motywują swoich pracowników. Oceny pracownicze oraz rankingi kadry nie tylko już nie zachęcają, ale wręcz osłabiają zaangażowanie. Obecne oczekiwania ze strony pracowników wobec pracodawcy obejmują bieżące wyznaczanie jasno określonych celów oraz regularność informacji zwrotnych. Z tego powodu firmy stale poszukują nowych sposobów podnoszących poziom zaangażowania pracowników.

Dostosowując się do potrzeb pracowników, firmy wprowadzają nagrody za określony wysiłek włożony w konkretne działanie, które doprowadza do osiągnięcia określonego celu. Zgodnie z dążeniami przedsiębiorstwa premiowany może być np. wzrost sprzedaży, podniesienie jakości oraz efektywności usług, pozyskanie nowych kontrahentów. Jak wskazuje raport „Rynek świadczeń 2016 oczami pracownika”, nagradzanie ma również na celu osiągnięcie pozytywnej postawy, czyli wywołanie wzrostu zaangażowania w rozwój firmy, promowanie przedsiębiorstwa na zewnątrz czy zmniejszenie absencji chorobowej. Taki model zarządzania pozytywnie wpływa na całościowy rozwój firmy, a szczególnie doceniany jest przez milenialsów, którzy lubią jasno określone cele oraz perspektywę przyszłej gratyfikacji.

Sposoby motywowania

Siła motywacji tkwi przede wszystkim w wizji przyszłej nagrody – gwarantującej poczucie satysfakcji oraz zadowolenie. Jej głównym założeniem jest skuteczne zmotywowanie pracownika do dalszych starań oraz zachęcenie do zwiększenia zaangażowania w wykonywanie służbowych obowiązków. Najczęściej stosowanymi metodami nagradzania są:

  • nagrody finansowe – udzielane w formie premii, prowizji lub okolicznościowych dodatków do pensji. Nie stanowią stałego elementu długofalowej motywacji. Często traktowane są jako uzupełnienie niskiej płacy, przez co tracą na atrakcyjności;
  • pochwały ustne – najbardziej niedoceniany przez pracodawców sposób wyrażania zadowolenia z pozytywnej postawy podwładnego. Uśmiech i słowa pochwały skutecznie motywują oraz wskazują właściwy sposób zachowania, szczególnie gdy wygłaszane są w obecności pozostałych członków zespołu;
  • prezenty – wręczane jako podsumowanie pozytywnych działań pracownika na koniec miesiąca, kwartału lub roku. Nagroda powinna nawiązywać do potrzeb pracownika oraz być zgodna z jego zainteresowaniami, m.in. kupony do kina i teatru (np. Kupony CinemaProfit), karnet na zajęcia fitness (np. Karta FitProfit i FitSport) czy kurs doszkalający;
  • szkolenia – uczestnictwo w dopasowanych do potrzeb pracownika i jego kompetencji szkoleniach, nie tylko jest sposobem gratyfikacji jego pracy, lecz także przynosi korzyści dla funkcjonowania firmy;
  • awans – z punktu widzenia pracownika najbardziej skuteczny sposób nagradzania kompetencji oraz zaangażowania. Nieodłącznie związany z dodatkowymi profitami: zwiększonym wynagrodzeniem, pochwałą oraz zmianą warunków zatrudnienia. Okazane zaufanie wobec pracownika wpływa na wzmocnienie jego więzi z firmą, a to skutkuje długą perspektywą współpracy.

Z okazji..

Więcej niż połowa biorących udział w badaniu pracodawców przyznała, że obdarowuje podwładnych w związku ze świętami kalendarzowymi czy firmowymi jubileuszami. Tego typu nagrody mają na celu wprowadzenie równowagi pomiędzy zaangażowaniem pracownika a poziomem jego wynagrodzenia. Najczęściej w czasie świątecznym doceniani zostają pracownicy fizyczni i specjaliści, najrzadziej – stażyści, asystenci z ściśle określoną ścieżką awansu czy menadżerowie wyższego szczebla. Dodatki świąteczne nie są udzielane zazwyczaj również kadrze zarządzającej, ponieważ przy wysokim poziomie wynagrodzenia nagroda musiałaby być adekwatna do otrzymywanych zarobków, czyli odpowiednio wysoka.

W oparciu o potrzeby

Z założenia nagroda to forma docenienia, która umożliwia zaspokojenie potrzeb – dlatego nagrody są kwestią indywidualną. Efektywne wyróżnienie pracownika musi być zgodne z jego oczekiwaniami. Niemożliwe jest jednak dostosowanie prezentu do każdego pracownika z osobna. W oparciu o potrzebę uniwersalnego i równocześnie trafiającego w odmienne gusta każdego z zatrudnionych, powstały Karty na zajęcia sportowe oraz Kupony rabatowe do kin i teatrów. Są to produkty, które każdy z pracowników, niezależnie od płci, wieku czy sytuacji życiowej może wykorzystać w optymalny dla siebie sposób.