Gamifikacja, czyli zarządzanie poprzez granie

Gamifikacja, zwana także grywalizacją czy gryfikacją, pomimo że jest stosunkowo nowym pojęciem, to popularna metoda wykorzystywana od wieków. Po raz pierwszy pojęcie gamification zostało użyte przez brytyjskiego programistę Nicka Pellinga w 2002 roku, ale dopiero w drugiej połowie 2010 roku, wraz z rozwojem technologii i dostępu do Internetu, rozpowszechniło się na szeroką skalę. Gamifikacja to wykorzystanie mechanizmów znanych z projektowania gier do budowania zaangażowania, zmiany i nagradzania zachowania, a także rozwiązywania problemów.

Jak wskazuje założyciel firmy, będącej liderem na światowym rynku gamifikacji – Rajat Pataria, nie jest ona nowym zjawiskiem. Gamifikacja przenosi techniki motywacyjne stosowane od lat przez projektantów gier do otaczającej nas rzeczywistości (np. edukacji, środowiska pracy czy działań marketingowych). Twórcy zgamifikowanych projektów przy użyciu istniejącego już obiektu – strony internetowej, aplikacji biznesowej, programu zmiany zachowania czy społeczności, integrując go z elementami gier, celują poza sferę zabawy.

Gamifikacja w biznesie

Gamifikacja stała się popularnym trendem również w biznesie, pozwalającym na wykorzystanie mechanizmów z gier w celu motywowania do działania pracowników, klientów oraz pozostałych istotnych z punktu widzenia firmy partnerów. Zaczerpnięte ze świata gier elementy nie tylko służą rozwiązywaniu problemów biznesowych, lecz także wpływają na to, że całe przedsięwzięcie staje się bardziej angażujące i zyskuje miano atrakcyjniejszego. Wspinanie się po kolejnych szczeblach kariery, wykonywanie powierzonych zadań, współpraca lub rywalizacja, system nagradzania, rozwijanie umiejętności oraz pasji – to tylko niektóre z przykładów na grywalizację w miejscu pracy. Sukces projektów gamifikacyjnych opiera się w głównej mierze na wykorzystaniu najsilniejszych motywatorów w środowisku pracy, czyli uznania, nagród i możliwości rywalizowania. Wśród wykorzystywanych w takich projektach mechanizmów zaczerpniętych z gier wyróżnia się:

– informację zwrotną na temat swoich wyników,

– dostosowane do wartości włożonego wysiłku nagrody,

– wprowadzanie elementu rywalizacji,

– jasno wyznaczony cel,

– poziomy zaangażowania, które wspomagają zdobywanie nowych umiejętności.

Korzyści

Wśród potencjalnych korzyści płynących z zastosowania gamifikacji wewnątrz organizacji wymienia się:

– wzrost zaangażowania, motywacji, produktywności, zadowolenia i zainteresowania,

– efektywną realizację celów biznesowych,

– usprawnienie procesu przepływu informacji,

– wspomaganie procesu zmiany zachowania,

– wspomaganie nauki,

– budowanie atrakcyjnego i przyjaznego środowiska pracy.

Gamifikacja i millenialsi

Jak wskazują prognozy Markets&Markets globalny rynek gamifikacji będzie rozwijał się w zastraszającym tempie. Podczas gdy jeszcze w 2015 roku był wyceniany na 1,65 mld dolarów, do 2020 jego wartość ma sięgnąć ponad 11 mld. Ten prężny wzrost to zasługa w głównej mierze wzrostu obecności millenialsów na rynku pracy – szacuje się, że w 2025 roku będą stanowić oni aż 75 proc. siły roboczej na świecie. To właśnie millenialsi jako pokolenie żądające szybkich efektów, natychmiastowej informacji zwrotnej, nie znoszące nudy i mało ambitnych zadań napędza rynek gamifikacji i powoduje, że firmy coraz przychylniej patrzą na systemowe rozwiązania wykorzystujące mechanizmy gier. W kolejnych latach dołączy do nich pokolenie Z, które również będzie wymagało odmiennego sposobu zarządzania. Źle zorganizowana struktura, zła atmosfera oraz poczucie niedocenienia to kluczowe powody dla nich do frustracji, spadku efektywności, a finalnie odejścia z pracy. Co gamifikacja ma wspólnego z zarządzaniem pracownikami? Jak widać całkiem sporo, bo jest procesem projektowania, który poprzez budowanie doświadczenia gier umożliwia długofalową zmianę zachowań w kontekście niezwiązanym z grami.