Czy zarobki w Polsce będą jawne?

Temat jawności płac poruszany jest coraz częściej. W wielu krajach europejskich zawieranie w ofertach pracy informacji o poziomie wynagrodzenia jest standardem. W Polsce powstał pomysł, żeby na pracodawców nałożyć obowiązek informowania w ogłoszeniach rekrutacyjnych o wysokości oferowanego wynagrodzenia. Projekt nowelizacji Kodeksu pracy został złożony w sejmie. Czy zarobki w Polsce będą jawne?

Choć w naszym kraju dopiero od niedawna toczy się intensywna debata o jawności wysokości wynagrodzeń, to w wielu krajach Europy zawieranie informacji o poziomie oferowanych zarobków w ofertach pracy jest czymś naturalnym. Robią tak m.in. pracodawcy z Wielkiej Brytanii. O krok dalej w tej kwestii idą Finlandczycy – tam zapytanie o zarobki współpracowników można skierować do urzędu skarbowego. Z kolei niemieckie przedsiębiorstwa udzielają bezpośrednio takich informacji osobom zatrudnionym w danej organizacji.

Jak to wygląda w Polsce?

W Polsce informacje o wynagrodzeniu traktowane są jako poufne. Pracodawcy w publikowanych ogłoszeniach rekrutacyjnych niezwykle rzadko ujawniają widełki płacowe. Co istotne, kandydaci już na etapie selekcji ofert oczekują informacji o oferowanych zarobkach, by móc podjąć decyzję, czy warto aplikować.

Co zmieni nowelizacja?

Projekt nowelizacji powstał, by zapobiegać dyskryminacji płacowej i ułatwić proces rekrutacyjny. Choć informacja o wysokości oferowanego wynagrodzenia w ogłoszeniu jest tym, czego najbardziej brakuje kandydatom poszukującym nowej pracy, to pracodawcy podchodzą do tej propozycji dość sceptycznie. Część z nich chciałaby mieć możliwość rozważenia korzyści i ryzyka związanego z transparentnością płac. Inni uważają zaś, że jest to negocjowany element umowy pomiędzy pracodawcą i pracownikiem – i z tego względu nie powinien być publiczny. Pracodawcy obawiają się także wzrostu kosztów współpracy.

Upowszechnienie informacji o poziomie wynagrodzeń może przede wszystkim przyspieszyć i usprawnić procesy rekrutacyjne. Pod uwagę należy brać również fakt, że dla przedstawicieli młodych pokoleń, które wchodzą na rynek pracy lub stawiają na nim pierwsze kroki, transparentność płac oraz elastyczność zatrudnienia są niezwykle ważnymi czynnikami.