Czy Twoi pracownicy wiedzą, jak pandemia wpłynęła na kondycję biznesową firmy?

Rozprzestrzeniająca się od niespełna roku pandemia koronawirusa szybko zainfekowała rynek pracy. Wypełnianie obowiązków w systemie zdalnym, redukcja kosztów, cięcie etatów, większa elastyczność w sposobie zarządzania, rozwój kompetencji cyfrowych to tylko niektóre ze zmian, które wymusił zapoczątkowany w marcu 2020 roku kryzys.

Autorzy badania „Ocena nowej rzeczywistości rynku pracy − perspektywa pracowników i pracodawców” zrealizowanego przez ManpowerGroup i HRlink.pl zapytali osoby aktywne zawodowe o poczucie bezpieczeństwa oraz komunikację z pracodawcą.

Jak często pracownicy są informowani o kondycji firmy w trakcie pandemii?

  • Aż 39% badanych stwierdziło, że nie ma styczności z komunikatami w tym temacie.
  • Minimum raz w miesiącu takie informacje otrzymuje 24% ankietowanych.
  • Co piąty pracownik dowiaduje się o kondycji organizacji, dla której pracuje częściej niż raz w miesiącu.
  • Raz na kwartał o bieżącej sytuacji informuje się jedynie 13% zatrudnionych osób.

Komunikacja na wagę złota

– W czasach niepewności wynikających z pandemii pracownicy stoją w obliczu złożoności i nieprzewidywalności świata biznesu. Niejasność i niepewność dnia jutrzejszego towarzyszą w mniejszym czy większym stopniu praktycznie każdemu. W tak wymagającym momencie pracownicy potrzebują od organizacji, kadry zarządzającej i swojego bezpośredniego przełożonego szacunku, empatii i autentyczności – mówi Agnieszka Krzemień, ekspert Talent Solutions.

Z raportu wynika, że pracodawcy wciąż poświęcają za mało uwagi na porozumiewanie się z pracownikami, a jasne informacje w sytuacji kryzysowej są niezwykle potrzebne. Brak komunikacji ze strony kadry zarządzającej i zespołu HR wynika najczęściej z niewiedzy na temat tego, jak ważne jest przekazywanie najważniejszych wiadomości. Może to być również efekt tego, że przed pandemią firmy nie prowadziły działań z zakresu komunikacji wewnętrznej, nie mają zasobów lub nie wiedzą jak to robić.

– Pracownicy potrzebują komunikatów z każdego poziomu organizacji, ponieważ to daje im poczucie, że są ważni dla firmy, że przedsiębiorstwo działa sprawnie i jest dla nich bezpiecznym miejscem. Tak buduje się zaufanie i zaangażowanie w zespołach – mówi Agnieszka Krzemień.

Co jest aktualnie najważniejsze dla pracowników?

Eksperci wskazują na rosnące znaczenie stabilności zatrudnienia oraz dobrej sytuacji finansowej firm. Doniesienia napływające z wielu źródeł skłaniają Polaków do poszukiwania bezpiecznych posad. Stabilna pozycja firmy – mimo zmian na rynku – to czynnik, który przyciąga potencjalnych kandydatów.

Blisko połowa (49%) respondentów badania czuje się bezpiecznie i stabilnie w miejscu swojej pracy, a co trzecia osoba (32%) ma pewne obawy związane ze stabilnością firmy lub samego działu. 14% pracowników boi się zwolnienia, a 10% odczuwa niepokój związany z przyszłością działu, do którego należy.

Nikt nie wie, jak będzie wyglądał świat po pandemii. Jedno jest pewne – wszyscy potrzebujemy wsparcia i dbania o siebie nawzajem.