Czy opłaci się być lojalnym pracownikiem?

Ludzie, ich kompetencje, systemy wartości stanowią unikatowy zasób firmy. To pracownicy są podstawą funkcjonowania przedsiębiorstwa i budowania jego strategicznej przewagi. Co więcej, lojalny pracownik jest gwarantem sukcesu pracodawcy. Ale czy lojalność wobec pracodawcy popłaca?

 W tej kwestii Polacy są podzieleni. Według 48,6 proc. lojalność przekłada się na finansowe i pozafinansowe korzyści. Zaś pozostali pracownicy nie mają na ten temat zdania lub uważają, że nowo zatrudnione osoby otrzymują podobne warunki.

Z wątpliwościami, ale lojalni

Pomimo wątpliwości polscy pracownicy są lojalni wobec swoich przełożonych. Jak wynika z badania PensjoMetr.pl przeprowadzonego przez Monster Polska (badanie zostało wykonane w 12 krajach; łącznie wzięło w nim udział 57 719 respondentów), aż 43,4 proc. badanych uważa, że odpowiedni czas pracy w jednej firmie to od 3 do 5 lat. Z przeprowadzonych ankiet wynika również, że 22,5 proc. uważa, że dobrze jest związać się z pracodawcą na 6–9 lat, a 12,5 proc. wskazało okres 15 lat. Stosunkowo niewiele osób przyznało, że warto pracować w jednym miejscu krócej niż rok (1,7 proc. badanych) oraz między 1–2 lata (8,2 proc.).

Lojalność wciąż mało doceniana

Prawie połowa respondentów uważa, że bycie lojalnym wobec pracodawcy owocuje korzyściami finansowymi (27,9 proc. wskazań) lub niefinansowymi (20,7 proc. Polaków). W opozycji do tego, 33,1 proc. przyznaje, że nowi pracownicy osiągają podobne korzyści i warunki zatrudnienia. 18,4 proc. pracowników nie ma zdania na ten temat. Odpowiedzi ankietowanych jasno wskazują, że pracodawcy mają jeszcze wiele do zrobienia w kwestii doceniania lojalności pracowników.

Najbardziej lojalni są…

Spośród krajów, w których przeprowadzono badanie, najbardziej lojalnymi pracownikami (pracują dla obecnego pracodawcy ponad 5 lat) są Finowie – 72,8 proc. ankietowanych, i Słoweńcy – 70,2 proc. A jak to wygląda w naszym kraju? W Polsce tacy pracownicy stanowią 46,7 proc. badanych. Co ciekawe, polscy pracownicy jako jedyni odpowiedzieli, że nie chcieliby spędzić całego życia u jednego pracodawcy. Dla porównania dla 19,2 proc. Chorwatów takie zatrudnienie byłoby idealnym rozwiązaniem. Podobnie myśli 11,5 proc. pracowników w Słowenii, 10,4 proc. w Finlandii i 9,8 proc. w Serbii.

Czy lojalność się opłaca?

Wyniki przeprowadzanego badania wskazują, że nowo zatrudnieni pracownicy, definiowani jako pracujący dla jednego pracodawcy krócej niż rok, mają najbardziej intensywne odczucie, że lojalność się opłaca. Zaś osoby pracujące obecnie dłużej niż pięć lat w jednej firmie uważają, że nie są nagradzani w żaden wyjątkowy sposób.

Wydaje się więc zasadnym stwierdzenie, że najskuteczniejszą strategią na podwyższenie dochodów jest zmiana pracy.