Co planują polscy pracodawcy?

Rynek pracy nieustannie podlega dynamicznym przemianom, a kolejne miesiące przynoszą nowe tendencje wśród polskich pracodawców. Jakich pracowników poszukują obecnie rodzime firmy? Jak pracodawcy postrzegają sytuację na rynku? Która branża rozwija się najdynamiczniej? Odpowiedzi na te pytania przynosi 31 edycja badania Plany Pracodawców, przeprowadzonego przez Instytut Badawczy Randstad.

Stabilna sytuacja gospodarcza

Uczestniczący w badaniu przedsiębiorcy oceniają sytuację gospodarczą jako stabilną. Prawie połowa z nich (45%) przewiduje, że w następnym półroczu w polskiej gospodarce będzie panowała stagnacja, natomiast recesji i wzrostu spodziewa się podobny odsetek respondentów (odpowiednio: 21 i 22%). Najbardziej optymistycznie na następne 6 miesięcy zapatrują się przedstawiciele branży transportowej – aż 28% z nich spodziewa się wzrostu gospodarczego, a jedynie 18% przewiduje recesję. Wspomniane wskaźniki najgorzej przedstawiają się w sektorze budowlanym – 34% przedsiębiorców z tej branży przewiduje recesję, a tylko 14% wzrost.

Optymistycznie przedstawiają się dane na temat kondycji finansowej polskich firm – ponad 2/3 przedsiębiorców ocenia ją jako dobrą lub bardzo dobrą , a tylko 4% jako złą bądź bardzo złą. Najlepiej sytuację ekonomiczną firmy oceniają pracodawcy z branży SSC/BPO – aż 76% z nich jest zadowolona z kondycji finansowej swojego przedsiębiorstwa. Najmniej optymistyczni ponownie okazują się pracodawcy z branży budowlanej – tylko 6 na 10 z nich uznaje sytuację ekonomiczną firmy za zadowalającą.

Zatrudnienie wzrasta

Wprawdzie ponad połowa polskich firm planuje pozostawić zatrudnienie na obecnym poziomie, ale równocześnie aż 37% zamierza w najbliższym półroczu poszerzyć swój personel. Tylko 7% pracodawców planuje zredukować zatrudnienie. Najwięcej nowych miejsc pracy powstanie w branży SSC/BPO oraz w sektorze przemysłowym, gdzie poszerzenie zatrudnienia planuje odpowiednio 50 i 43% pracodawców. Redukcji etatów mogą natomiast spodziewać się pracownicy firm zajmujących się pośrednictwem finansowym, w których aż 14% pracodawców rozważa zmniejszenie zatrudnienia.

Najłatwiej o znalezienie nowej pracy będzie w miastach powyżej 200 tysięcy ludności, gdzie 42% pracodawców planuje zatrudnić nowych pracowników, zaś najtrudniej w miastach do 20 tysięcy mieszkańców, w których wspomniany wskaźnik wynosi 31%.

W jakiej branży prosić o podwyżkę?

2 na 3 pracodawców deklaruje, że wynagrodzenia w ich firmie pozostaną na dotychczasowym poziomie, a co 4 z nich planuje je podwyższyć. Najhojniejsi będą przedsiębiorcy z branży przemysłowej oraz SSC/BPO – aż 3 na 10 z nich planuje podwyżki. Pracodawcy z żadnego spośród sektorów nie przewidują redukcji wynagrodzeń – odsetek rozważających obniżki nigdzie nie przekracza 3%. Co ciekawe o podwyżkę najłatwiej jest w miejscowościach zamieszkałych przez maksymalnie 20 tysięcy osób, najtrudniej zaś na wsiach poza obrębem dużych aglomeracji.

Prawdopodobny wzrost wynagrodzeń idzie w parze z narastającą presją płacową ze strony pracowników – 27% z nich domaga się lepszych warunków finansowych. Niesatysfakcjonujące wynagrodzenie jest także głównym powodem rezygnacji z pracy – dzieje się tak w co trzecim przypadku.

Fachowcy poszukiwani

W minionym półroczu aż 81% polskich pracodawców poszukiwało nowych pracowników, ale tylko 37% z nich zatrudniło zamierzoną liczbę. Najbardziej poszukiwani są technicy i robotnicy wykwalifikowani oraz brygadziści, których dostępność na rynku pracy jako niską oceniło odpowiednio: 45 i 35% respondentów. Zdaniem pracodawców łatwo pozyskać natomiast pracowników biurowych i robotników wykonujących proste prace fizyczne (56 i 34%).